SAWAD จับมือ NOBLE ร่วมทุน 20% รุกธุรกิจซื้อ NPL-NPA

HoonSmart.com>>ศรีสวัสดิ์ฯ เซ็นสัญญา โนเบิลฯ ร่วมลงทุนถือหุ้นในบริษัทย่อย SWP สัดส่วน 20%  รุกธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ-ทรัพย์สินรอการขายเต็มสูบ ปีนี้ตั้งเป้าประมูลหนี้ 4 พันล้านบาท พร้อมพัฒนาทรัพย์สินเพิ่มมูลค่า

ดวงใจ แก้วบุตตา

นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา กรรมการผู้จัดการบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น ( SAWAD) เปิดเผยว่า SAWAD ได้ลงนามในสัญญาเพื่อร่วมลงทุนกับบริษัทโนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ (NOBLE) อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่  22 ก.พ.2564 หลังจากผู้ถือหุ้น SAWAD ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ NOBLE ในวันที่ 17 ก.พ.64
โดย NOBLE ได้เข้าร่วมลงทุนในบริษัท บริหารสินทรัพย์ เอส ดับบลิว พี  (SWP) บริษัทย่อยของบริษัทฯ สัดส่วน 20%   มูลค่าการร่วมลงทุน  300 ล้านบาท ซึ่งบริษัทจะมีการบันทึกกำไรจากการขายหุ้น SWP ให้กับ NOBLE

กรรมการผู้จัดการบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า SAWAD และ NOBLE จะร่วมมือกันในการรุกธุรกิจ บริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL) และทรัพย์สินรอการขาย (NPA)  เต็มที่ โดยอาศัยความเชี่ยวชาญของแต่ละบริษัทเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการ เพราะธุรกิจการซื้อหนี้มาบริหารจัดการต้องใช้ทีมงานที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยปีนี้ SWP ตั้งเป้าประมูลหนี้สถาบันการเงินมูลค่าประมาณ 4,000 ล้านบาท

นอกจากการประมูลหนี้แล้ว SWP จะมีการวิเคราะห์สินทรัพย์ที่มีอยู่ว่า สามารถพัฒนาโครงการใดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม นอกเหนือจากการขายสินทรัพย์ที่ประมูลมาเนื่องจาก NOBLE เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโครงการรวมทั้งวิเคราะห์เรื่องของทำเล ซึ่งจะสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจของ SWP มีการเติบโตที่แข็งแกร่งและยั่งยืนมากขึ้น

ธงชัย บุศราพันธ์

ด้านนายธงชัย บุศราพันธ์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ กล่าวว่า การร่วมลงทุนในครั้งนี้ เพื่อสร้างความหลากหลายและขยายโอกาสในการเข้าลงทุนสู่ธุรกิจใหม่ โดยใช้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์และสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL) ที่มีหลักประกันให้มากขึ้น รวมถึงความชำนาญในการพัฒนาโครงการ การซ่อมแซม ปรับปรุง การตลาดและการส่งเสริมการขาย เพื่อเพิ่มช่องทางการขายสินทรัพย์ที่ได้จากการขายทอดตลาด หรือจากการชำระหนี้มากขึ้น รวมถึงเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินทรัพย์ในราคาที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้รูปแบบการบันทึกรายได้ทางบัญชีจะรับรู้เป็นส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในสัดส่วน 20% (Equity Method Accounting)

การผนึกกับ SAWAD จะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหนี้ที่มีหลักประกันของ SWP ให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการขยายของพอร์ตสินเชื่อได้มากขึ้น  เป็นการส่งเสริมและต่อยอดธุรกิจของ SWP ซึ่งคาดว่าจะทำให้มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น  จะเป็นประโยชน์ SWP และผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย