บลจ.เกียรตินาคินภัทร เสิร์ฟกอง SSF ลงทุนหุ้นธีมเมกะเทรนด์โลก

HoonSmart.com>> บลจ.เกียรตินาคินภัทร เพิ่มทางเลือกลงทุนกองทุน SSF ลดหย่อนภาษี เปิดขายกองทุนเปิดเคเคพี G-THEME-H ชนิดเพื่อการออม (SSF) เน้นลงทุนหุ้นธีมเมกะเทรนด์โลก

นายยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เกียรตินาคินภัทร เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ.2564 เป็นต้นไป บลจ.เกียรตินาคินภัทร จะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม หรือ SSF ของกองทุนเปิดเคเคพี GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES – HEDGED (KKP G-THEME-H) ซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ แบบ Fund of Funds ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศหลายกองทุน เป็นทางเลือกให้ ผู้ลงทุนไทยได้มีโอกาสกระจายการลงทุนระยะยาวไปในหุ้นต่างประเทศที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจแนวใหม่ พร้อมสิทธิประโยชน์ทางภาษี

สำหรับตัวอย่างกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนนี้ จะรวบรวมหลากหลายธีมการลงทุนที่โดดเด่นในระยะยาวไว้ในกองทุนเดียว ยกตัวอย่างเช่น ธีมการลงทุนที่เกิดจากแนวโน้ม (Trend) การเปลี่ยนแปลงสำคัญของโลก เช่น การเติบโตของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

การเปิดเสนอขายกองทุน KKP G-THEME-H หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP G-THEME-H-SSF) เป็นการเพิ่มนโยบายการลงทุนของกองทุนในกลุ่มหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมให้ครอบคลุมมากขึ้นจากเดิมที่มีอยู่ 10 กองทุน เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้กับผู้ลงทุน ช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถกระจายการลงทุนในทรัพย์สินที่หลากหลาย และผสมผสานจัดพอร์ตการลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และตอบสนองต่อเป้าหมายการลงทุนระยะยาว

สำหรับมุมมองการลงทุน ดัชนีตลาดหุ้นโลก MSCI AC World ปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.52 นับตั้งแต่ต้นปี 2564 ต่อเนื่องจากปีก่อนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.33 เนื่องจากมีปัจจัยบวกหลายประการเกิดขึ้นในช่วงปลายปีก่อนต่อเนื่องถึงต้นปีนี้ ได้แก่ การเริ่มผลิตและแจกจ่ายวัคซีน COVID-19 ในหลายประเทศ ผลการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาที่ทางพรรคเดโมเครตได้เสียงข้างมากในทั้งสองสภาช่วยให้การออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลังของสหรัฐฯ มีแนวโน้มง่ายขึ้นและมีมูลค่าสูงกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ในสมัยประธานาธิบดีโดนัล ทรัมป์ ส่งผลให้ตลาดคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวได้ดีขึ้นและมีแนวโน้มที่อัตราเงินเฟ้อจะปรับเพิ่มสูงขึ้น กระแสเงินลงทุนจึงไหลออกจากสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำ อย่างเช่น เงินสดและทองคำ เข้าสู่ตลาดหุ้นโลก

ทั้งนี้ บลจ.เกียรตินาคินภัทร มองว่าการลงทุนในตลาดหุ้นโลก โดยเฉพาะการลงทุนในหุ้นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากรูปแบบการบริโภคและเศรษฐกิจแนวใหม่ในระยะยาว มีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อเนื่องได้ เนื่องจากประมาณการผลการดำเนินงานของบริษัทในหุ้นกลุ่มดังกล่าวยังคงมีอัตราการเติบโตระยะยาวที่ดีกว่ากลุ่มธุรกิจแนวเก่า ประกอบกับสภาพคล่องในระบบที่มีอยู่สูงและแนวโน้มกระแสเงินลงทุนไหลเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยงตามแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกจะยังคงสนับสนุนตลาดหุ้นโลกให้ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องได้