VL ทำพิธีปล่อยเรือ V.L.23 ลงน้ำครั้งแรก

บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์  ( VL )  นำโดย ชุติภา กลิ่นสุวรรณ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมทำบุญในพิธีปล่อยเรือ V.L. 23 ขนาดบรรทุก 2,800 เดทเวทตัน (DTW) ลงน้ำครั้งแรก (Launching and Naming) ณ อู่ต่อเรือ KHAN Shipyard ประเทศเกาหลีใต้ โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้รูปแบบ New Normal ผ่าน VDO Zoom ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าเรือ V.L. 23 จะเข้าถึงประเทศไทย ช่วงต้นเดือนเมษายนนี้