KC ขายหุ้น PP-RO ฉลุย “สันติ ปิยะทัต” ผงาดถือ 20%

HoonSmart.com>> “เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้” เปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ หลังขายหุ้น PP-RO “สันติ ปิยะทัต” เข้าถือหุ้นใหญ่อันดับสอง 20.60% ด้าน “กฤติภัทร อิทธิสัญญากร” ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่ง ถือลดลงเหลือ 21.43% จาก 35.68% ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกรรมการ อำนาจบริหาร

บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ (KC) แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทว่า หลังจากบริษัทได้จัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) จำนวน 532,004,839 หุ้น และจัดสรรหุ้น PP ได้จํานวน 50,000,000 หุ้น รวม 582,004,839 หุ้น ทําให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 875,000,000 บาท เปลี่ยนเป็น 1,457,004,839 บาท ส่งผลให้ ณ วันที่ 1 ก.พ.2564 นายกฤติภัทร อิทธิสัญญากร ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่งถือหุ้นเหลือ 21.43% จากเดิมถือ 35.68% ณ วันที่ 13 พ.ย.2563

อันดับสองนายสันติ ปิยะทัต ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 20.60% จากเดิมถือหุ้น 1.85% อันดับสามนายบุญสุข ปลื้มวรสวัสดิ์ ถือหุ้น 5.01% จากเดิมถือหุ้น 2.63% อันดับสี่นายฤชุภัทร หลาวทอง ถือหุ้น 3.77% จากเดิมถือ 1.78% และอันดับห้านายกวีชัย เลิศอัศวรัตน์ ถือหุ้น 3.43% จากเดิมไม่ได้ถือหุ้น

อย่างไรก็ตามขณะนี้บริษัทยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกรรมการและการบริหารหรือโครงสร้างอำนาจควบคุมด้านการบริหารของบริษัทแต่อย่างใด