AP ออกหุ้นกู้ 3 พันลบ. ดอกเบี้ย 2.77-3.51%

HoonSmart.com>> “เอพี (ไทยแลนด์)” ระดมทุนออกหุ้นกู้มูลค่า 3 พันล้านบาท อายุ 3 ปีครึ่ง ดอกเบี้ย 2.77% ส่วน 5 ปี จ่าย 3.51% ต่อปี นำเงินชำระคืนหนี้ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) หรือ AP เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 ม.ค.2564 มีมติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่จำนวน 3,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นกู้อายุ 3 ปี 6 เดือน มูลค่า 1,500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 2.77% ต่อปี และหุ้นกู้อายุ 5 ปี มูลค่า 1,500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.51% ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้ชำระคืนหนี้และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและหรือเป็นเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทในเครือ เพื่อนำไปใช้ชำระคืนหนี้สถาบันการเงิน อาจรวมถึงผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้และหรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ภายในเดือนมี.ค.2564