“ทวีฉัตร จุฬางกูร” ขายหุ้น KOOL กว่า 1.10% คงเหลือ 4.30%

HoonSmart.com>> “ทวีฉัตร จุฬางกูร” ตัดขายหุ้น “มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล” ออกกว่า 5.29 ล้านหุ้น สัดส่วน 1.10% เหลือถือในพอร์ต 4.30%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร รายงานการจำหน่ายหุ้นของบริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล (KOOL) เมื่อวันที่ 13 ม.ค.2564 จำนวน 5,295,700 หุ้น คิดเป็น 1.1032%% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้นจำนวน 20,653,600 หุ้น หรือคิดเป็น 4.3028% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ความเคลื่อนไหวหุ้น KOOL วันที่ 13 ม.ค.ที่ผ่านมา เปิดที่ราคา 0.81 บาท ขึ้นแตะสูงสุด 0.82 บาท ต่ำสุด 0.77 บาทและปิดที่ 0.78 บาท -0.03 บาท หรือ -3.70% มูลค่าการซื้อขาย 7.88 ล้านบาท

ราคาล่าสุดปิดตลาด 14 ม.ค.อยู่ที่ 0.78 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 3.61 ล้านบาท