“สหโคเจนฯ” ทุ่ม 90 ล้าน ซื้อหุ้น “อิมแพค โซลาร์”

“บอร์ดสหโคเจน (ชลบุรี)” ไฟเขียวอัดงบ 90 ล้านบาท เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุน “อิมแพค โซลาร์” ขยายธุรกิจด้านพลังงานทดแทน

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) หรือ SCG แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัท อิมแพค โซลาร์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิตผลิตและจัดหาระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา โดยซื้อหุ้นจำนวน 9,092,999 หุ้น ราคาหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นมูลค่า 90,929,990 บาท ส่งผลให้บริษัทฯ ถือหุ้นเพิ่มเป็น 21% จากเดิมถือหุ้นจำนวน 1 หุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย SCG สัดส่วน 21% บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง 21% บริษัท ไอ.ดี.เอฟ 6.96% และบริษัท อิมแพค อิเลคตรอนส์ สยาม 51.04%

สำหรับวัตถุประสงค์ในการลงทุนครั้งนี้ เพื่อขยายธุรกิจด้านพลังงานทดแทนและได้รับผลตอบแทนในรูปเงินปันผล