บลจ.กรุงศรีตัดขายหุ้น TCAP กว่า 0.3531% เหลือถือ 4.779%

HoonSmart.com>> บลจ.กรุงศรี ตัดขายหุ้น “ทุนธนชาต” สัดส่วน กว่า 0.3531% เหลือถือหุ้นในพอร์ต 4.779%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการ (บลจ.) กองทุนกรุงศรี จำกัด จำหน่าย หุ้นของบริษัท ทุนธนชาต (TCAP) เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2564 จำนวน 0.3531% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้น 4.779% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ด้านหุ้น TCAP ปิดตลาด 11 ม.ค.2564 ที่ราคา 35.00 บาท ลดลง 0.50 บาท หรือ -1.41% มูลค่าการซื้อขาย 259.78 ล้านบาท