TCAP กำไร 2 พันล. ดีเกินคาด

บริษัท ทุนธนชาต เปิดผลงานไตรมาส 2 กำไรหรู ขยายตัว 22% กลุ่มธนชาต รายได้ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเพิ่ม

บริษัท ทุนธนชาต (TCAP) เปิดผลงานไตรมาส 2/2561 มีกำไรสุทธิ 2,050 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 376 ล้านบาท เติบโตประมาณ 22.46% จากระยะเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 1,674 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 152 ล้านบาท คิดเป็น 8% จากไตรมาส 1 ทั้งนี้ กำไรดีกว่าที่คาดว่าจะทำได้ไม่ถึง 2,000 ล้านบาท

ส่วนผลงานรวม 6 เดือนปีนี้ กำไรสุทธิ 3,949 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 672 ล้านบาท หรือ ประมาณ 20.50% เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 3,277 ล้านบาท

ขณะที่กลุ่มธนชาต มีกำไรสุทธิ 4,142 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 229 ล้านบาทหรือ 5.85% จากไตรมาสก่อน รายได้รวมเพิ่มขึ้น ทั้งรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ เพิ่มขึ้น 2.25% จากส่วนต่างดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 2.93% และสินเชื่อที่เพิ่มขึ้น ส่วนรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยก็เพิ่มขึ้น

ขณะที่ค่าใช้จ่ายลดลง 5.21% ทำให้กำไรจากการดำเนินงานก่อนการตั้งสำรองจำนวน 6,211 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.29% ส่วนค่าใช้จ่ายหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 1.19%

สำหรับผลงาน 6 เดือนแรก มีกำไรสุทธิ 8,055 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.69% หรือ 1,325 ล้านบาท สินเชื่อรวมโต 1.73% จากลูกค้ารายย่อย โดยเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อ และ SME และเงินฝากขยายตัว 2.50% ส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพเพิ่มขึ้น 3.27% จากสิ้นปีที่ผ่านมา แต่อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพลดลงมาอยู่ที่ 2.35% จากสิ้นปีก่อนอยู่ที่ 2.40%