WP เคาะขายหุ้นซื้อคืน 2% ในตลาดเริ่ม 15 ม.ค.64 – 14 ม.ค.65

HoonSmart.com>> บอร์ดดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ เคาะนำหุ้นซื้อคืนจำนวน 10.37 ล้านหุ้น สัดส่วน 2.00% ขายคืนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่ 15 ม.ค.64 – 14 ม.ค.65

บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ (WP) เปิดเผยมติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.2563 อนุมัติการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนจำนวน 10.37 ล้านหุ้น คิดเป็น 2.00% หุ้นซื้อคืนที่จะจำหน่ายต่อจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว โดยเสนอขายหุ้นซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค.2564 – 14 ม.ค.2565

หุ้น WP ปิดตลาด 24 ธ.ค.2563 ที่ราคา 4.28 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 474,140 บาท