PRM ทุ่ม 346 ลบ.ซื้อกิจการ “ไทยออยล์มารีน” หุ้นพุ่งฉิว 10%

HoonSmart.com>> “พริมา มารีน” ส่ง “ภูริช มารีน” ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าซื้อหุ้น “ไทยออยล์มารีน” จากกลุ่มไทยออยล์ มูลค่า 346.5 ล้านบาท เพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจขนส่งเรือในประเทศและระหว่างประเทศ นักลงทุนเก็งกำไรหนุนหุ้น PRM พุ่งเกือบ 10%

พร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พริมา มารีน (PRM) ผู้ให้บริการขนส่งและจัดเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีเหลวทางเรือรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.2563 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทย่อย คือ ภูริช มารีน  ทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับ บริษัท ไทยออยล์ (TOP) เพื่อเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัท ไทยออยล์มารีน ในราคาซื้อขายเบื้องต้นรวมทั้งสิ้น 346.5 ล้านบาท

การเข้าซื้อครั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงรูปแบบการลงทุน, มูลค่าและผลตอบแทนในการลงทุน รวมไปถึงการดำเนินธุรกิจในประเภทที่กลุ่มบริษัทฯมีความชำนาญและเชี่ยวชาญ เพื่อที่จะขยายธุรกิจหรือต่อยอดธุรกิจจากการควบรวมกิจการได้ ซึ่งการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด จะสามารถขยายกองเรือและเพิ่มศักยภาพของธุรกิจขนส่งน้ำมันสำเร็จรูปในประเทศ รวมถึงส่งเสริมให้ธุรกิจเรือขนส่งน้ำมันระหว่างประเทศมีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ การเข้าซื้อหุ้นในครั้งนี้ จะยังสามารถสร้างให้เกิดความร่วมมือทางธุรกิจ หรือ synergy ระหว่างกลุ่มบริษัท พริมา มารีน  และ บริษัท ไทยออยล์  ซึ่งจะประกอบด้วย 1.การให้บริการเรือขนส่งน้ำมันดิบ (VLCC) แบบมีระยะเวลา (Time Charter) เพิ่มขึ้นอีกจำนวน 3 ลำ เป็นระยะเวลา 10 ปี 2.การให้บริการเรือขนส่งสินค้าโดยเรือขนาดเล็ก จำนวน 3 ลำ เป็นระยะเวลา 5 ปี และ 3.การให้บริการในการเป็นตัวแทนเรือ (Ship Agent) เป็นระยะเวลา 5 ปี

สำหรับความร่วมมือทางธุรกิจดังกล่าว จะส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจระหว่างกลุ่มบริษัทฯ ด้วยสัญญาระยะยาว ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงในด้านการขนส่งพลังงาน ซึ่งจะผลักดันให้เกิดการเติบโตและความร่วมมืออย่างมั่นคงระหว่างกลุ่มบริษัทอีกด้วย

หุ้น PRM ณ เวลา 11.08 น. อยู่ที่ 7.80 บาท +0.70 บาท หรือ +9.86% มูลค่าการซื้อขาย 266.85 ล้านบาท