ลือสะพัด ก.ล.ต.ฟันบิ๊ก MILL ปมเหตุ “สิทธิชัย” ลาออก

ลือสะพัด “สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล” โดนก.ล.ต.สอยคดีปั่น MILL สาเหตุลาออกจากทุกตำแหน่งใน MILL

การลาออกจากตำแหน่งกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิลล์คอน สตีล ( MILL ) ของนายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล ที่มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. ที่ผ่านมา โดยอ้างสาเหตุเหตุผลส่วนตัวนั้น

วงการค้าเหล็ก กล่าวว่า สาเหตุการลาออก เนื่องจากนายสิทธิชัย ขาดคุณสมบัติ การเป็นผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน ( บจ. ) หลังจากถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( ก.ล.ต.) ถูกปรับเป็นเงินจำนวนมากเกือบ 80 ล้านบาท คดีสร้างราคาหุ้น MILL หลายปีที่ผ่านมา

แม้ว่านายสิทธิ์ชัย พยายามวิ่งผู้ใหญ่ในก.ล.ต. แต่ไม่ได้ผล มีเพียงการชะลอการออกข่าวช่วยเท่านั้น และโทษปรับไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

แหล่งข่าวกล่าวว่า กลุ่มนอมินีและเพื่อนนายสิทธิชัย ที่ร่วมขบวนการปั่นหุ้น MILLบางคนเสียชีวิต และมีบางคนที่ซัดทอดนายสิทธิชัย คดีนี้นายสิทธิชัย ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรง แต่เป็นคนใกล้ชิดข้างกายที่ลงมือปฏิบัติเอง และนายสิทธิชัย รับผิดแทน