10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 พ.ย. 2563

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Mid Long Term Bond Nov. 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพKFLTGOVRMF0.422.712.892.50
2เค ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพKPVDFI1.201.81----
3กรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้KFENFIX0.811.73----
4เค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปK-FIXEDPLUS-A1.071.702.10
5เค ตราสารหนี้K-FIXED1.351.681.982.07
6กรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อการเลี้ยงชีพRMF30.081.551.431.33
7เค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพKGBRMF0.641.501.811.80
8กรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพRMF20.791.491.611.60
9กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFAFIXRMF0.701.49----
10เค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFIRMF1.071.451.901.96

Short Term Bond Nov. 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ชนิดพิเศษPVDFPP1.302.17----
2พรินซิเพิล ตราสารหนี้PRINCIPAL FI1.012.062.422.49
3กรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพPVDKTFIX-1Y3Y0.742.06----
4แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพLHGOVRMF0.352.051.361.10
5พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนพิเศษPRINCIPAL iFIXED-X0.941.98----
6ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า)SCBFP1.051.831.921.93
7ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBFPP0.891.831.88--
8ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพUOBGBRMF1.361.821.681.69
9เคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพKKP INRMF1.241.822.272.14
10กรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปีKTFIX-1Y3Y0.581.792.041.95

Money Market Nov. 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคลTCMF-I0.330.95----
2ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอยTCMFENJOY0.300.881.241.33
3เค ตราสารหนี้ระยะสั้นK-SF0.340.831.121.22
4กรุงไทยตราสารตลาดเงินสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพPVDKTSS0.310.76----
5ไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ชนิดพิเศษ PVDTPP0.220.72----
6ธนชาตบริหารเงินT-CASH0.230.721.051.11
7ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปTCMF0.250.711.011.09
8แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ASP0.280.711.111.22
9เอ็มเอฟซีตราสารหนี้ระยะสั้นMMM-MF0.180.701.021.09
10ไทย แคช แมเนจเม้นท์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพTCMFPVD0.250.69----

Global Bond Nov. 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลียSCBAUD5.178.03-2.96-2.32
2เคแทม เวิลด์ คอปเปอร์เรท บอนด์ ฟันด์KT-WCORP5.537.604.333.80
3กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์KF-TRB2.656.943.393.03
4เคแทม เวิลด์ บอนด์ ฟันด์KT-BOND3.096.813.341.26
5เคแทม เวิลด์ บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-BOND RMF2.936.343.331.19
6เคเคพี โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์KKP G-UBOND-H4.126.103.83--
7เคเคพี โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์เฮดจ์ ชนิด FKKP G-UBOND-H -F4.126.10----
8ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติUDB-A4.205.87----
9ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติUDB-N4.205.87----
10ธนชาตโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพT-GlobalBondRMF7.535.821.49-1.37

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เอเชี่ยน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผลADR-D8.226.020.921.71
2ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่SCBEMBOND6.605.993.935.33
3ทีเอ็มบี Asian BondTMBASIAB6.234.432.61--
4เค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์K-APB10.833.67----
5ทีเอ็มบี Emerging BondTMBEBF9.373.441.33--
6อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟันด์AEOB10.362.060.343.87
7ตราสารหนี้เอเชียASIA-B3.941.932.382.81
8กรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์KF-ELI8.541.650.253.29

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 พ.ย. 2563

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 พ.ย. 2563

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 พ.ย. 2563

 

ขอบคุณข้อมูลจาก