10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 พ.ย. 2563

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Global Equity Nov. 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปONE-UGG-RA43.6289.3528.50--
2เค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่าK-CHANGE-A(A)37.8175.30----
3ฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่นPWIN39.7174.02----
4วรรณ ดิสคัฟเวอรี่ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปONE-DISC-RA39.8064.94----
5วรรณ อัลติเมท โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพONE-UGERMF37.7960.7220.60--
6แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ASP-DISRUPT32.4653.24----
7พรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่าPRINCIPAL GOPP-A36.0750.7921.70--
8พรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม3PRINCIPAL GOPP-C6.0750.78----
9บัวหลวงหุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่B-FUTURE40.8050.39----
10แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพASP-DISRUPTRMF31.7449.86----

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยีM-ATECH35.1047.32----
2ยูโอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย ชนิดไม่จ่ายเงินปันผลUOBSCI-N34.6135.467.308.63
3ยูโอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย ชนิดจ่ายเงินปันผลUOBSCI-D34.5135.337.278.61
4เอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย ชนิดจ๋ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปMDIVA-D34.3034.57----
5เอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย ชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปMDIVA-A34.3034.56----
6ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active EquityTMBAGLF39.6430.474.258.41
7ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพTMBAGLRMF39.3830.224.408.27
8ไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBAEMP32.3123.96----
9กรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่าKFHASIA-A28.9023.61----
10อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์ABAPAC28.9223.324.496.75

Emerging Market Equity Nov. 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์ABGEM33.5223.002.835.20
2บริคBRIC22.0122.394.556.85
3วรรณเอเอ็ม โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต เอควิตี้1AM-GEM24.1622.381.744.42
4แอล เอช อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต-ELHEM-E32.5519.87----
5เค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้K-GEMO34.2719.705.7610.15
6กรุงศรีบริคสตาร์KF-BRIC24.4618.986.039.60
7เคแทม อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-EMEQ-A25.8818.73----
8ทหารไทย Emerging Markets Equity IndexTMBEMEQ22.2215.660.234.64
9เค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุนK-SEMQ31.5314.552.75--
10กรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้KF-EM24.6913.64-1.492.04

US Equity Nov. 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่าK-USA-A(A)35.3063.01----
2เค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผลK-USA-A(D)35.2762.9626.7120.73
3เค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่าK-USXNDQ-A(A)26.9343.58----
4เค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผลK-USXNDQ-A(D)26.8443.4022.3119.71
5ไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBBLNP27.9838.24----
6ไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์SCBBLN27.2636.6917.3015.70
7ทหารไทย US Blue Chip EquityTMBUSBLUECHIP22.0229.0516.74--
8เคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์KT-US-A15.1727.2216.5511.42
9กรุงศรียูเอสอิควิตี้KF-US23.9521.295.566.53
10อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท - สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์ABAGS15.0317.764.525.88

Europe Equity Nov. 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFEURORMF18.9120.435.354.83
2กรุงศรียุโรปอิควิตี้KF-EUROPE17.9919.395.064.41
3อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ยูโรเปี้ยน โกรท ฟันด์ABEG11.5217.966.825.60
4ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปสมอลแคป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBEUSMP23.4213.43----
5เค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพKEURMF15.8013.348.596.70
6เค ยูโรเปียน หุ้นทุนK-EUROPE15.8513.138.76.74
7เคแทม ยูโรเปียน อิควิตี้ ฟันด์KT-EURO36.6611.872.227.48
8ไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคปSCBEUSM22.4211.629.10--
9เค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุนK-EUSMALL36.2311.61----
10กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์KF-HEUROPE15.1110.348.406.55

Japan Equity Nov. 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพKFJAPANRMF28.2530.052.893.23
2กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผลKF-HJAPAND28.2126.125.676.53
3พรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้PRINCIPAL JEQ21.3323.495.804.59
4อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เจแปน ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์ABJO15.4322.731.923.70
5ทิสโก้ เจแปน แอคทีฟ อิควิตี้TISCOJPA19.0520.974.18--
6ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBNK225E20.6714.47----
7ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBNK225P20.6714.47----
8ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพTJPRMF20.3513.485.465.67
9ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่นSCBNK22520.0613.326.487.16
10ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น ชนิดจ่ายเงินปันผลSCBNK225D20.0413.286.467.14

China Equity Nov. 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ASP-EVOCHINA42.7255.65----
2บัวหลวงหุ้นจีนB-CHINE-EQ37.0552.88----
3เคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-CHINA-A34.3341.726.08--
4เคแทม ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-CHINA RMF34.6241.01----
5แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟMS-CHINA VALUE29.7540.998.4910.81
6ยูโอบี สมาร์ท เกรธเธอร์ ไชน่าUOBSGC28.3840.285.618.68
7อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไชน่า เกทเวย์ ฟันด์ABCG30.8334.168.578.88
8ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน ATISCOCHA-A38.1433.27----
9เค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้K-CCTV27.4632.82----
10ทหารไทย China Equity IndexTMBCHEQ31.7432.016.829.35

Global Health Care Nov. 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้TGHDIGI33.7965.15----
2แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ASP-IHEALTH27.9552.58----
3เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน UnhedgedK-GHEALTH(UH)6.1221.3610.70--
4กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFHCARERMF7.7521.368.673.52
5เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนK-GHEALTH10.7020.4512.297.19
6บัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์BCARE9.6720.2610.456.72
7บัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพBCARERMF9.7720.2610.226.40
8เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพKGHRMF10.5720.1712.127.09
9กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ชนิดสะสมมูลค่าKFHEALTH-A6.5820.17----
10กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผลKFHEALTH-D6.3919.828.203.11

Property - Indirect Global Nov. 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผลKFGPROP-D12.56-4.255.04--
2กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดสะสมมูลค่าKFGPROP-A12.55-4.25----
3เคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์KT-PROPERTY12.68-4.425.405.51
4เคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-PROPERTY RMF12.01-6.154.564.83
5เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปIREITG7.25-6.35-4.182.03
6วี ยูเอส เรียลเอสเตท ซีเคียวริตี้WE-USREIT4.38-6.38----
7ไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้SCBGPROP12.57-7.601.21--
8ไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBGPROPP12.57-8.51----
9แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติMN-APREIT-R8.12-8.591.00--
10แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดสะสมมูลค่าMN-APREIT-A8.12-8.591.00--

Global Allocation Nov. 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์KF-ORTFLEX26.6145.1210.1910.18
2เอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท ฟันด์MGS23.1023.765.143.77
3วรรณ ยูเอส รีคอฟเวอรี่ ออพพอร์ทูนิตี้ ฟันด์1US-OPP18.6420.4510.7710.28
4ไทยพาณิชย์ Global Population Trend เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMPOP23.7820.059.45--
5เคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่าKT-IGF-A18.6718.24----
6เคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติKT-IGF-R18.6618.248.878.47
7เค โกลบอล แอลโลเคชั่นK-GA17.1016.705.585.73
8ไทยพาณิชย์ Global Population Trend ชนิดสะสมมูลค่าSCBPOPA21.1516.578.89--
9ไทยพาณิชย์ Global Population Trend (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBPOPP21.1516.57----
10เค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพKGARMF16.7516.435.465.61

Commodities Precious Metals Nov. 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์โกลด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBGOLDE-1.9522.00----
2พรินซิเพิล โกลด์ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนพิเศษPRINCIPAL iGOLD-X2.3821.53----
3ไทยพาณิชย์โกลด์SCBGOLD-2.1621.467.906.36
4ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBGOLDHE2.6121.45----
5เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ ฟันด์I-GOLD2.1521.349.177.78
6กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพKFGOLDRMF-1.2121.025.114.39
7เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพI-GOLDRMF1.8221.008.357.11
8ธนชาตทองคำแท่ง-HTGOLDBULLION-H2.3720.969.178.99
9ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-HTGOLDRMF-H2.3120.969.158.94
10ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBGOLDHP2.3920.92----

Commodities Energy Nov. 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงศรี ออยล์KF-OIL16.64-18.04-10.44-10.00
2แอสเซทพลัสออยล์ASP-OIL18.05-18.18-8.07-7.32
3เคแทม ออยล์ ฟันด์KT-OIL16.00-18.37-9.28-9.37
4ทหารไทยออย์ฟันด์TMBOIL14.75-18.89-9.42-9.35
5ไทยพาณิชย์ออยล์SCBOIL20.46-20.15-7.33-6.20
6เค ออยล์K-OIL19.86-20.79-7.98-6.55
7ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์TISCOOIL19.29-21.30-8.62-7.24
8เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์I-OIL14.96-56.7-25.39-19.22
9ทิสโก้ ยูเอส ออยล์TUSOIL17.02-66.15-31.45-22.54
10ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6TOIL617.37-67.75-32.23-23.09

Foreign Investment Miscellaneou Nov. 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ตKF-GLS8.0419.223.55--
2ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y2UDBC3Y24.646.11----
3ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y1UDBC3Y15.035.99----
4ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y3UDBC3Y34.115.68----
5กรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์KFPREFER-A10.141.80----
6ไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยSCBCR3YA4.201.43----
7เค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยKHY23A-UI10.681.15----
8ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตี้UOBSC9.78-0.06-7.85-4.52
9ไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัสSCBCOMP20.00-1.59-4.90-1.92
10พรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้PRINCIPAL GCF17.40-4.30-3.67-0.83

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 พ.ย. 2563

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 พ.ย. 2563

10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 พ.ย. 2563

ขอบคุณข้อมูลจาก