10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 พ.ย. 2563

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

กองทุน LTF_Nov. 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี 3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีASP-SMELTF-T21.0213.121.39--
2ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน B)TMSLTF-B19.5610.28-0.67--
3ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน A)TMSLTF-A19.179.59-1.23--
4เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาวMIDSMALLLTF12.496.98-4.56--
5แอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีASP-GLTF-T15.583.29-1.384.32
6ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน B)TDSLTF-B19.222.32-0.64--
7ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน A)TDSLTF-A18.901.77-1.17--
8ธนชาต Small Medium Cap หุ้นระยะยาวT-SMCapLTF7.47-0.89-5.13--
9เค สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผลKSDLTF-0.50-1.46-0.170.33
10ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ทSCBLTS0.98-2.95-0.920.99

RMF - Quity_Nov. 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1กรุงศรีโลกบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFGTECHRMF36.8563.9417.91--
2วรรณ อัลติเมท โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพONE-UGERMF37.7960.7220.60--
3แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพASP-DISRUPTRMF31.7449.86----
4แอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการเลี้ยงชีพASP-ROBOTRMF33.4547.5913.75--
5เคแทม ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-CHINA RMF34.6241.01----
6บัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพB-INNOTECHRMF26.8835.62----
7ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพTMBAGLRMF39.3830.224.408.27
8กรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพKFJAPANRMF28.2530.052.893.23
9ยูไนเต็ด ออล ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพUCHINARMF21.0428.92----
10ทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพTMBCORMF24.2328.7113.2315.84

RMF - Allocation_Nov. 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1เค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพKGARMF16.7516.435.465.61
2ยูโอบี โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพUOBGARMF16.1916.105.044.51
3ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMGWP10.419.744.374.23
4ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMGW8.168.693.684.04
5ทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพTMBGINCOMERMF7.324.332.46--
6ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพUGISRMF6.913.94----
7แอล เอช โกลบอล อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพLHGINCOMERMF6.491.620.84--
8คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ2 CPRMF20.100.631.301.64
9เคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพKKP SG-AA RMF6.000.56----
10เอ็มเอฟซีคุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพM-CR0.660.280.470.75

RMF - Fixed Income_Nov. 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี 3 ปี 5 ปี
1เคแทม เวิลด์ บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-BOND RMF2.936.343.331.19
2ธนชาตโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพT-GlobalBondRMF7.535.821.49-1.37
3ทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพTMBGRMF3.005.132.700.90
4กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพKFSINCRMF7.073.052.14--
5กรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพKFLTGOVRMF0.422.712.892.50
6แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพLHGOVRMF0.352.051.361.10
7ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพUOBGBRMF1.361.821.681.69
8เคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพKKP INRMF1.241.822.272.14
9กรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพKFGOVRMF0.131.621.501.49
10พรินซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพPRINCIPAL FIRMF0.731.591.661.68

RMF - Other_Nov. 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพKFGOLDRMF-1.2121.025.114.39
2เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพI-GOLDRMF1.8221.008.357.11
3ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-HTGOLDRMF-H2.3120.969.158.94
4ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UHTGOLDRMF-UH-2.5120.337.325.96
5เค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพKGDRMF2.0620.128.978.80
6ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBGOLDHRMF2.0519.948.708.47
7บัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพBGOLDRMF-2.6919.757.165.75
8ยูโอบี โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ - HUOBGRMF-H1.5619.648.278.14
9เคแทม โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-GOLD RMF0.9419.308.357.78
10ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพTMBGOLDSRMF1.8419.208.368.15

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 พ.ย. 2563

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 พ.ย. 2563

10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 พ.ย. 2563

ขอบคุณข้อมูลจาก