บลจ.กสิกรไทย คว้า 3 รางวัล จากงาน Best of the Best Awards 2018

บลจ.กสิกรไทย คว้า 3 รางวัล จากงาน Best of the Best Awards 2018

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กสิกรไทย จำกัด ได้รับรางวัลชนะเลิศ รวม 3 รางวัล ได้แก่ รางวัล Best Fund House (Thailand) รางวัล Best Pension Fund Manager (Thailand) ซึ่งได้รับเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน และรางวัล Asian Fund Launch of the Year (Thailand) จากนิตยสาร Asia Asset Management ซึ่งเป็นนิตยสารชั้นนำด้านการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย โดยมีนายนาวิน อินทรสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุนต่างประเทศ บลจ.กสิกรไทย เข้ารับรางวัลในงาน Best of the Best Awards 2018 ณ โรงแรม Four Seasons ประเทศฮ่องกง เมื่อเร็วๆ นี้