ก.ล.ต. นับหนึ่งไฟลิ่ง ‘SAK’ ขาย 546 ล้านหุ้น เข้า SET ปีนี้

HoonSmart.com>>ก.ล.ต นับหนึ่งไฟลิ่ง “ศักดิ์สยามลิสซิ่ง”พร้อมขายไอพีโอ 546 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 1 บาท ระดมทุนใช้ขยายธุรกิจสินเชื่อรายย่อย-พัฒนาระบบเทคโนโลยี-เงินทุนหมุนเวียน ตั้งเป้าปี 66 พอร์ตสินเชื่อโตเท่าตัวแตะ  1.2 หมื่นล้านบาท ขยายสาขาถึง 1,119 สาขา ใน 3 ปีข้างหน้า

น.ส.พันทิตา แซ่เอ็ง รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง (SAK) เปิดเผยว่า ก.ล.ต.ได้อนุมัติแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และเริ่มนับ 1 ไฟลิ่ง เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนครั้งแรก (IPO) จำนวน 546 ล้านหุ้น คิดเป็น 26% ของทุนเรียกชำระแล้ว มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์)หุ้นละ 1 บาท นำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ภายในปี 2563 ในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน

นายศิวพงศ์ บุญสาลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง (SAK) เปิดเผยว่า การเข้าตลาดหลักทรัพย์และระดมทุนจากประชาชน จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งด้านฐานะการเงินและขีดความสามารถขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว สร้างการเติบโตในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการใช้เงินครั้งนี้นำไปขยายธุรกิจผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อย และใช้เป็นเงินหมุนเวียน รวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพื่อปรับปรุงระบบการให้บริการสินเชื่อ ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึก เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้า  เพิ่มขีดความสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น สร้างการเติบโต และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง

บริษัทฯตั้งเป้าจะออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่หลากหลาย และขยายสาขา โดย 3 ปีข้างหน้า (2564-2566) จำนวนสาขาเพิ่มเป็น 1,119 สาขา จากปัจจุบันมี 519 สาขา ในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก รวม 38 จังหวัด (ณ วันที่ 30 มิ.ย.2563) และตั้งเป้าพอร์ตสินเชื่อจะขยายตัวเพิ่มเป็น 12,000 ล้านบาท ภายในปี 2566 จากพอร์ตสินเชื่อรวม 6,067 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนมิ.ย.2563

“จุดแข็งของเราคือการดำเนินธุรกิจที่มีความโปร่งใส เป็นมิตรและเป็นธรรม พนักงานมีคุณภาพและมีความเข้าใจลูกค้า จึงสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ที่ช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นผ่านจุดให้บริการสาขาที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต จะทำให้เราสามารถขับเคลื่อนธุรกิจเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดและนำพาองค์กรไปสู่การเป็นหนึ่งในผู้นำสินเชื่อรายย่อยระดับชาติ” นายศิวพงศ์ กล่าว

พูนศักดิ์ บุญสาลี

ด้านนายพูนศักดิ์ บุญสาลี ประธานกรรมการบริหาร SAK เปิดเผยว่า บริษัทฯประกอบธุรกิจผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อยระดับภูมิภาค มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมานานกว่า 25 ปี  โดยมีวิสัยทัศน์ก้าวเป็น ‘หนึ่งในบริษัทจดทะเบียนผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อยระดับชาติ’ ภายใต้แนวคิด ‘การดำเนินธุรกิจ การให้บริการอย่างเป็นธรรม เข้าใจและเข้าถึง’ ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์และจริงใจให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างสะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม

ด้านผลงานในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ( 2560-2562) รายได้จากดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมและบริการเติบโตเฉลี่ย  31.6% ต่อปี สอดคล้องพอร์ตสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 33.5% สะท้อนศักยภาพการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง   ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2563 บริษัทฯ มีพอร์ตสินเชื่อรวม 6,067 ล้านบาท และมีจำนวนสัญญา 230,273 สัญญา แบ่งเป็นลูกหนี้ที่มีหลักประกัน 88% และลูกหนี้ไม่มีหลักประกัน 12% ของพอร์ตสินเชื่อรวม

สำหรับ SAK เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อ 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1.สินเชื่อทะเบียนรถ 2.สินเชื่อส่วนบุคคล 3.สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ (นาโน ไฟแนนซ์) และ 4.สินเชื่อเช่าซื้อและสินเชื่อรถแลกเงิน