บอร์ด COM7 ไฟเขียว เพิ่มลงทุน NCAP เป็น 40%

HoonSmart.com>>”คอมเซเว่น” ถือหุ้นใหญ่สุด บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล 33.93% บอร์ดเปิดทางให้ถือเพิ่มเป็น 40% ซื้อจากตลาดหลักทรัพย์ได้ ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์มีโอกาสโต  ส่งเสริมธุรกิจหลัก  NCAP เข้าเทรดวันแรก COM7  รวยอู้ฟู

นายสุระ คณิตทวีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอมเซเว่น (COM7) เปิดเผยว่า วันที่ 8 ต.ค. 2563 คณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล ( NCAP)จากเดิม 26.67% เป็นประมาณ 40% ของหุ้นทั้งหมด 900 ล้านหุ้น โดยการซื้อหุ้นเพิ่มทุนจากการเสนอขายให้ประชาชนครั้งแรก( IPO) และซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายหลังจากหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2563 บริษัทได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ในการเสนอขาย IPO จำนวน 65.375 ล้านหุ้น คิดเป็น 21.79% ในราคาหุ้นละ 2.20 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 143.83 ล้านบาท ทำให้ถือหุ้นทั้งสิ้น 305.37 ล้านหุ้น คิดเป็น 33.93%

คณะกรรมการเห็นว่าราคาหุ้นมีความเหมาะสมและเห็นว่าการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน NCAP เป็นไปตามนโยบายการลงทุนธุรกิจที่สามารถส่งเสริมธุรกิจหลักของบริษัท และบริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล ยังมีศักยภาพและมีโอกาสที่จะเติบโตต่อไปในอนาคต บริษัทจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากเงินปันผล แต่ยังไม่มีการแผนเปลี่ยนโครงสร้างการจัดการของ บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล ทั้งนี้บริษัทให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์

บริษัท คอมเซเว่นซื้อหุ้น NCAP เพิ่ม จำนวน 65 ล้านหุ้น ในราคา IPO ที่ 2.20 บาท  ได้กำไรทันที 55 ล้านบาท นับตั้งแต่หุ้น NCAP เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันแรก ( 9 พ.ย. 63) ราคาปิดที่ 3.06 บาท บวก 0.86บาทหรือ 39.09% หลังจากเปิดที่ 3.20 บาท และขึ้นไปสูงสุดถึง 3.82 บาท