ก.ล.ต.เผยขายหุ้น-หุ้นกู้เพิ่ม Q3 ตราสารหนี้กลุ่มยั่งยืนฮิต

HoonSmart.com>>ก.ล.ต. สรุปผลไตรมาส 3/63 เสนอขายหุ้น-ตราสารหนี้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มยั่งยืนมากถึง 49,800 ล้านบาทในช่วง 9 เดือน เทนเดอร์ออฟเฟอร์เพื่อเทกโอเวอร์-ออกจากตลาดรวมลดลงเหลือ 4 บริษัท 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สรุปข้อมูลสถิติสำคัญในไตรมาส 3/63 ได้อนุญาตให้เสนอขายตราสารทุนทั้งสิ้น 8 บริษัท แบ่งเป็นการเสนอขายหุ้นให้ประชาชนครั้งแรก(IPO) 6 บริษัท และการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด(PP) 2 บริษัท เทียบกับไตรมาส 3/62 อนุญาตทั้งหมด 11 บริษัท เป็น IPO 8 บริษัท และ PP อีก 3 บริษัท ขณะที่ไตรมาส 2/63 อนุญาตขายจำนวน 10 บริษัท เป็นการขาย IPO 7 บริษัท และ PP 3 บริษัท ทั้งนี้ IPO อาจจะมีบางบริษัทยังไม่ขายหุ้น

ส่วนมูลค่าการเสนอขายตราสารทุน รวมอยู่ที่ 57,951 ล้านบาท แบ่งเป็นการเสนอขาย IPO จำนวน 2,771 ล้านบาท และเสนอขายครั้งต่อไป จำนวน 55,180 ล้านบาท  เ
ทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนจำนวนรวม 38,954 ล้านบาท ขาย IPO 2,723 ล้านบาท และเสนอขายครั้งต่อไป 36,231 ล้านบาท

สำหรับมูลค่าการเสนอขายตราสารหนี้รวมอยู่ที่ 464,254 ล้านบาท เป็นการเสนอขายในประเทศ 416,413 ล้านบาท แบ่งเป็นระยะสั้น 170,075 ล้านบาท และระยะยาว 246,338 ล้านบาท ขณะที่เสนอขายต่างประเทศ 47,841 ล้านบาท ภาพรวมสูงกว่า ไตรมาส 3/62 ที่มีมูลค่าการเสนอขาย 434,461 ล้านบาท เสนอขายในประเทศ 414,228 ล้านบาท แบ่งเป็นระยะสั้น 197,162 ล้านบาท และระยะยาว 217,066 ล้านบาท ส่วนขายต่างประเทศ 20233 ล้าน[าท

การขายตราสารหนี้กลุ่มยั่งยืนได้รับความนิยมสูงขึ้น ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 63 มีผู้ออกตราสารหนี้เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) 3 ราย มูลค่ารวม 13,000 ล้านบาท ตราสารหนี้เพื่อพัฒนาสังคม (Social Bond) 1 ราย มูลค่ารวม 6,800 ล้านบาท และตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) 1 ราย มูลค่า 30,000 ล้านบาท

ด้านมูลค่าการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) มีจำนวน 1,109 รุ่น เพิ่มขึ้นเทียบกับจำนวน 990 รุ่น

สำหรับการทำคำเสนอซื้อเพื่อครอบงำกิจการ(เทกโอเวอร์)ในไตรมาส 3/2563 เสนอซื้อ 3 บริษัท มูลค่า 1,469 ล้านบาท เกิดรายการซื้อขายขึ้นจริง 883 ล้านบาท ลดลงเทียบกับไตรมาส 3 ปีก่อนมีจำนวน 6 บริษัท เสนอซื้อ 26,912 ล้านบาท ซื้อหุ้นได้จริง 19,222 ล้านบาท  ส่วนการซื้อหุ้นเพื่อออกจากตลาดหลักทรัพย์ มี 1 บริษัท เสนอซื้อหุ้นมูลค่า 856 ล้านบาท ซื้อจริง 746 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนจำนวน 1 บริษัท เสนอซื้อจำนวน 643 ล้านบาท ซื้อได้ 601 ล้านบาท