บอร์ด “DDD” อนุมัติลงทุน บ.โนวา ออร์แกนิค 520 ลบ.เสริมแกร่งธุรกิจ

HoonSmart.com>> คณะกรรมการ ดู เดย์ ดรีมมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุน ของบริษัท โนวา ออร์แกนิค โดยการซื้อหุ้นเพิ่มทุนออกใหม่ จำนวนไม่เกิน 202,500 หุ้น คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนไม่เกิน 520 ล้านบาท เสริมแกร่ง ด้านการผลิต-กระจายสินค้าไปต่างประเทศ

นายปิยวัชร ราชพลสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท ดู เดย์ ดรีม (DDD) เจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว “สเนลไวท์” เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 ต.ค. ที่ผ่านมา มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุน ของบริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (โนวา) โดยการซื้อหุ้นเพิ่มทุนออกใหม่ จำนวนไม่เกิน 202,500 หุ้น คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนไม่เกิน 520 ล้านบาท

“การเข้าเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะส่งผลดีต่อบริษัท ทั้งเป็นการขยายช่องทางการขายให้กับสินค้าของ DDD ในช่องทางการขายแบบ Telesales และยังสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งในเรื่องกำลังการผลิตและการกระจายสินค้าในต่างประเทศอีกด้วย”

นายปิยวัชร กล่าวว่า ภายหลังจากที่ DDD เข้าดำเนินการซื้อหุ้นเพิ่มทุน จะส่งผลให้บริษัทฯ ถือหุ้นของโนวา คิดเป็น 9% ของหุ้นทั้งหมด โดยบริษัท โนวา จะมีทุนจดทะเบียน 2,250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2556 เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Donutt” และ “ Livnest” โดยบริษัท โนวา มีความเชี่ยวชาญในการผลิตอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ โดยโรงงานผลิตมีระบบการผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานวิธีการผลิตที่ดี GMP (Good Manufacturing Practice) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และได้รับการรับรอง HALAL จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

“การลงทุนในครั้งนี้ ถือเป็นการลงทุนในธุรกิจอาหารเสริมและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นธุรกิจที่กำลังเติบโตและได้รับความสนใจอย่างมาก เนื่องจากปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภค สนใจการดูแลสุขภาพมากขึ้น อีกทั้ง ยังตอบสนองกับเทรนด์สังคมผู้สูงอายุ อีกด้วย” นายปิยวัชร กล่าว