WGE หุ้นรับเหมาฯ Growth Stock

WGE หุ้นรับเหมาฯ Growth Stock

HoonSmart.com>>ภาพรวมตลาดหุ้นไทยปี 2563 นับเป็นอีกปีของการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจที่จะต้องถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ของไทยอีกครั้ง เพราะให้ผลตอบแทนที่ติดลบ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปทั่วทุกมุมโลก ขณะที่สถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองในประเทศ ย้อนกลับมาซ้ำเติมส่งผลให้ตลอด 10 เดือนที่ผ่านมา ดัชนีหุ้นไทยปรับตัวลดลงกว่า 23%

เกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม

เมื่อผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหุ้นไม่ค่อยดี ทำให้ผู้ลงทุนหันมาสนใจหุ้นไอพีโอ หรือหุ้นใหม่ เพราะเชื่อว่า น่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า ดังนั้น จะเห็นว่าในช่วงครึ่งหลัง 2563 กระแสหุ้นไอพีโอกลับมาคึกคักอีกครั้ง และก็มีหุ้นใหม่ที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างน่าประทับใจตามที่คาดหวังกันไว้

บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง  (WGE) ถือเป็นหุ้นไอพีโอน้องใหม่ ที่กำลังได้รับความสนใจเช่นกัน โดยบริษัทฯ จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 3 พ.ย.นี้  หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 26-28 ตุลาคม ที่ผ่านมา การเสนอขายหุ้นไอพีโอ จำนวน 160 ล้านหุ้น คิดเป็น 26.67 % ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออก และชำระแล้วทั้งหมด ราคาหุ้นละ 2.30 บาท ผลการจองซื้อหุ้นขายหมดเกลี้ยง

วัตถุประสงค์การระดมทุนในครั้งนี้ เพื่อจะนำเงินไปใช้ลงทุนในการขยายคลังสินค้าบริเวณ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ซึ่งจะทำให้มีพื้นที่รองรับเพิ่มขึ้นเป็น 15 ไร่ จากเดิมที่มีเพียง 5 ไร่ และนำเงินไปซื้อเครื่องจักร และ อุปกรณ์สำหรับใช้ในงานก่อสร้าง รวมทั้งจะนำเป็นเงินทุน เพื่อรองรับโครงการที่มีขนาดใหญ่ขึ้นระดับ 1 พันล้านบาทขึ้นไป ซึ่งสนับสนุนศักยภาพการขยายธุรกิจ และผลักดันการเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด

WGE ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจประเภทให้บริการรับเหมาก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างประเภทต่างๆทั้งงานภาครัฐและเอกชน ซึ่ง ครอบคลุมถึงงานวิศวกรรมโยธา งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารและงานภูมิสถาปัตย์ รวมไปถึงงานก่อสร้างงานระบบสาธารณูปโภคตามแบบที่ลูกค้ากำหนด ซึ่งกลุ่มลูกค้ากระจายอยู่ทั่วประเทศ

“เกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม” ประธานกรรมการบริหาร  WGE กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีงานในมือรอรับรู้รายได้ (backlog) อยู่ที่ 1,575.43 ล้านบาท และยังเดินหน้าประมูลงานใหม่เข้ามาเพิ่มในพอร์ตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉลี่ยในแต่ละปีบริษัทฯจะรักษาระดับ backlog ไว้ที่ระดับ 2 พันล้านบาท และเป้าหมายการยื่นประมูลงานช่วงครึ่งปีหลังของปี2563 มีแผนจะเข้าประมูลงานใหม่มูลค่ารวม 4,000-5,000 ล้านบาท โดยเป็นงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่สำคัญทำให้สามารถรักษาการเติบโตได้ต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ภาพรวมผลการดำเนินงานย้อนหลัง จะเห็นว่า กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการก่อสร้างในปี 2560 – 2562 จำนวน 988.14 ล้านบาท จำนวน 1,290.11 ล้านบาท และจำนวน 1,506.94 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 30.56 และ ร้อยละ 16.81 ในปี 2561 และปี 2562 ตามลำดับ ล่าสุดในงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 มีรายได้รวม จำนวน 469.01 ล้านบาท

ขณะที่กำไรสุทธิ ในปี 2560 – 2562 เท่ากับจำนวน 63.84 ล้านบาท จำนวน 37.68 ล้านบาท และจำนวน 114.66 ล้านบาท ตามลำดับ ล่าสุด งวด 6 เดือนปี 2563 มีกำไรสุทธิเท่ากับ 29.12 ล้านบาท สำหรับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน(D/E) ช่วงครึ่งแรกปี2563 อยู่ที่ 2.05 เท่า และส่วนใหญ่เป็นหนี้ทางการค้าที่ไม่มีภาระดอกเบี้ย ขณะที่ความสามารถทำกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 17% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอยู่ที่ 10-15%

จากการสำรวจข้อมูลโบรกเกอร์ ที่ได้ประเมินหุ้น WGE  ยกให้เป็นหุ้นที่มีคุณสมบัติเป็น”หุ้นโกรทสต็อก พี/อีต่ำ” เนื่องจาก การเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย จะทำให้มีฐานทุนที่เพิ่มขึ้นสามารถรับงานที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ช่วยเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้และกำไรสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

คาดการณ์ว่า ตั้งแต่ปี 2563-2565 กำไรสุทธิจะมีการเติบโตเฉลี่ยอยู่ในระดับ 27% ต่อปี เนื่องจาก คาดว่า ยอดขายจะเติบโตปีละ 25% ตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณงานในมือที่มีอยู่ และโอกาสเข้าประมูลงานใหม่ ทั้งภาครัฐและเอกชนมากขึ้นด้วย

ราคาไอพีโอ 2.30 บาทต่อหุ้น มีค่าพี/อี เรโช 13.53 เท่า หากเปรียบเทียบกับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รายหลัก ๆ ในกลุ่มเดียวกัน เทรดกันระดับพี/อี เรโช  15-16 เท่าขึ้นไป

ดังนั้น แม้ WGE จะเป็นผู้รับเหมาฯ ขนาดไม่ใหญ่ แต่การมีงานในมือ ที่รอรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง รวมถึงโอกาสได้งานใหม่ ๆ ขนาดใหญ่เพิ่ม โบรกเกอร์ส่วนใหญ่ จึงประเมินระดับพี/อีเรโช ที่น่าเทรดกันอยู่ที่ 16 เท่าขึ้นไป สะท้อนได้ว่า ราคาไอพีโอ 2.30 บาท/หุ้น มีส่วนต่างให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ดี อยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว

 

อ่านข่าว

3 โบรกฯ ประเมินหุ้น WGE ราคาเหมาะสม 3.30-3.93 บาท