10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 ก.ย. 2563

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Equity Large Cap_Sep 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพASP-ERF33.33-4.08-2.282.80
2แอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ASP-GLTF-T26.68-5.70-3.422.43
3ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being TISCOWB23.94-12.83----
4ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 SCBLT18.93-14.81-3.541.08
5เค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ KTHAICGRMF12.36-15.26----
6พรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล T PRINCIPAL 70LTFD-T 9.86-15.69-6.160.80
7แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผลLHSTRATEGY-D8.24-15.94-2.92--
8แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตLHSTRATEGY-R8.23-15.95-2.91--
9แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า LHSTRATEGY-A8.22-15.95-2.90--
10แอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีASP-LTF-T18.03-16.24-6.860.21

Equity Small MidCap_Sep 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอKT-mai66.7811.59-4.720.05
2แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ASP-SME50.6710.301.64--
3แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ASP-SMELTF-T48.139.89----
4กรุงไทยหุ้น Mid-Small Cap KTMSEQ53.176.95-4.453.15
5ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน B)TMSLTF-B53.746.810.88--
6ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (B) TMSRMF-B54.776.790.51--
7กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน A)TMSLTF-A53.246.160.32--
8ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (A) TMSRMF-A54.286.11-0.144.95
9ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน PVD TMSRMF-P54.286.11-0.14--
10กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ TISCOMS50.804.19-2.363.21

Property Indirect_Sep 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดจ่ายเงินปันผลLHPROPINFRA-D2.51-22.443.16--
2แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพLHTPROPRMF4.47-22.494.55--
3แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ LHTPROP2.71-23.783.326.85
4เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ MPDIVMF2.36-25.143.877.27
5แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ILHPROP-I2.58-25.362.64--
6เอ็มเอฟซี สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพM-PROP RMF3.08-25.553.21--
7ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล T-PropInfraFlex1.66-25.561.75--
8ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพT-PropertyRMF0.28-26.520.14--
9วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์ONEPROP-D2.29-27.20.032.50
10เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์M-Property1.27-27.783.837.34

Aggressive Allocation_Sep 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทีซีเอ็ม พลทรัพย์ TCMCSF62.9512.936.898.80
2เอ็มเอฟซี เฟล็กซิเบิล อินเวสเมนท์M-FLEX23.567.48-7.19-5.55
3เค ฟิต แอลโลเคชั่น XL K-FITXL24.395.55----
4ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์TISCOAGF21.913.887.168.79
5เค ฟิต แอลโลเคชั่น LK-FITL21.402.92----
6กรุงไทยสุขใจ ชนิดสะสมมูลค่าKTSUK-A3.511.78----
7กรุงไทยสุขใจ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)KTSUK-D3.501.77----
8กรุงไทยศรีสิริ ชนิดสะสมมูลค่า KTSRI-A7.250.70----
9กรุงไทยศรีสิริ ชนิดจ่ายเงินปันผล KTSRI-D7.240.64----
10กรุงไทยมีทรัพย์ ชนิดสะสมมูลค่า KTMEE-A13.350.10----

Moderate Allocation_Sep 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1บีแคป โกลบอล เวลท์ 50 BCAP-GW508.09-0.02----
2เค ฟิต แอลโลเคชั่น M K-FITM11.76-0.06----
3บีแคป โกลบอล เวลท์ 75 BCAP-GW7510.57-2.01----
4ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 SCBSMART48.61-3.171.943.23
5ไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์ ชนิดสะสมมูลค่า SCBMILDA7.09-4.83----
6ไทยพาณิชย์มิกซ์ คลาสสิก ชนิดสะสมมูลค่า SCBCLASSICA12.04-5.58----
7กรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า KTWP-A2.19-6.56-1.30--
8เค แพลน 3 K-PLAN39.17-6.90-1.922.28
9ค ไลฟ์สไตล์ 2520 K-25203.99-6.93-1.841.90
10เค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพKBLRMF3.36-7.32-2.280.33

Conservative Allocation_Sep 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 1 ปี3 ปี 5 ปี
1บีแคป โกลบอล เวลท์ 10 BCAP-GW103.020.80----
2บีแคป โกลบอล เวลท์ 25 BCAP-GW254.400.15----
3เค ฟิต แอลโลเคชั่น SK-FITS6.170.08----
4ภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-LightPHATRA SG-AA Light6.17-0.57----
5กรุงศรีมิกซ์ 2TMKFMX2TM1.84-1.91-0.040.8
6เค ไลฟ์สไตล์ 2500K-25002.01-2.020.061.10
7ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3SCBSMART36.67-2.641.212.49
8ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตร้าB-SENIOR-X4.11-3.00----
9ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566SCB25661.59-3.50-0.371.09
10เค แพลน 2K-PLAN24.79-3.55-0.281.88

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 ก.ย. 2563

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 ก.ย. 2563

10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 ก.ย. 2563

ขอบคุณข้อมูลจาก