10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 ก.ย. 2563

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

กองทุน LTF_Sep 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี 3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีASP-SMELTF-T48.139.89----
2ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน B)TMSLTF-B53.746.810.88--
3ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน A)TMSLTF-A53.246.160.32--
4เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาวMIDSMALLLTF33.970.90----
5เค สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผลKSDLTF-2.34-3.96-0.38--
6แอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีASP-GLTF-T26.68-5.70-3.422.43
7ธนชาต Small Medium Cap หุ้นระยะยาวT-SMCapLTF41.07-6.08-6.10--
8วรรณเอเอ็มสมาร์ทหุ้นระยะยาว1SMART-LTF-5.92-7.43-2.58-1.92
9ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ทSCBLTS2.33-8.56-2.46-0.05
10ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยาวTMBTMSMVLTF22.90-13.02-3.94--

RMF - Quity_Sep 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1วรรณ อัลติเมท โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพONE-UGERMF48.8462.9619.00
2กรุงศรีโลกบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFGTECHRMF46.8359.94----
3แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพASP-DISRUPTRMF53.6550.21----
4แอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการเลี้ยงชีพASP-ROBOTRMF51.1845.49----
5เคแทม ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-CHINA RMF35.4436.13----
6ยูไนเต็ด ออล ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพUCHINARMF23.7033.83----
7บัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพB-INNOTECHRMF33.9333.23----
8บัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพBCARERMF24.4932.898.167.47
9ทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพTMBCORMF25.0932.1313.7117.57
10กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFHCARERMF19.1730.536.843.88

RMF - Allocation_Sep 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1เค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพKGARMF21.6712.383.695.09
2ยูโอบี โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพUOBGARMF21.3512.153.093.86
3ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMGWP16.268.773.804.50
4ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMGW13.018.453.304.21
5ทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพTMBGINCOMERMF9.661.881.57--
6ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพUGISRMF9.411.72----
7แอล เอช โกลบอล อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพLHGINCOMERMF9.09-0.22----
8เอ็มเอฟซีคุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพM-CR0.23-0.340.290.66
9คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2CPRMF21.02-0.770.911.46
10คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5CPRMF50.64-1.670.140.80

RMF - Fixed Income_Sep 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี 3 ปี 5 ปี
1เคแทม เวิลด์ บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-BOND RMF4.164.863.202.11
2ทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพTMBGRMF5.023.762.551.77
3ธนชาตโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพT-GlobalBondRMF8.332.340.26-1.03
4กรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพKFLTGOVRMF1.452.322.852.54
5แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพLHGOVRMF0.802.001.301.08
6กรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพKFGOVRMF0.621.701.491.55
7ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพUOBGBRMF0.691.651.691.71
8กรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อการเลี้ยงชีพRMF30.711.601.391.37
9ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน BTFIRMF-B0.521.541.551.66
10ทิสโก้ ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพTSFIRMF0.651.491.391.35

RMF - Other_Sep 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UHTGOLDRMF-UH12.0628.9310.056.61
2บัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพBGOLDRMF11.8128.239.776.38
3กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพKFGOLDRMF11.1526.836.864.53
4ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-HTGOLDRMF-H16.3425.3311.088.93
5เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพI-GOLDRMF13.6025.279.956.93
6เคแทม โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-GOLD RMF14.8824.6110.457.81
7เค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพKGDRMF16.0524.4510.718.79
8ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBGOLDHRMF16.1024.4410.438.42
9ยูโอบี โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ - HUOBGRMF-H15.7524.2810.088.15
10วรรณโกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพGOLD-RMF14.5624.178.886.74

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 ก.ย. 2563

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 ก.ย. 2563

10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 ก.ย. 2563

ขอบคุณข้อมูลจาก