10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 ก.ย. 2563

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Global Equity_Sep 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ONE-UGG-RA61.7689.2726.83--
2ฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่นPWIN62.5874.10----
3เค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่าK-CHANGE-A(A)55.7669.30----
4วรรณ อัลติเมท โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพONE-UGERMF48.8462.9619.00--
5แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ASP-DISRUPT54.3355.44----
6พรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มPRINCIPAL GOPP-C52.5452.77----
7พรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่าPRINCIPAL GOPP-A52.5452.5420.10--
8แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพASP-DISRUPTRMF53.6550.21----
9บัวหลวงหุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่B-FUTURE42.7043.48----
10เอ็มเอฟซี โกลบอล อัลฟ่า ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป MGAG41.8836.659.258.14

Asia Pacific ex-Japan Equity_Sep 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยีM-ATECH36.5642.01----
2ยูโอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย ชนิดไม่จ่ายเงินปันผลUOBSCI-N34.6730.926.267.34
3ยูโอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย ชนิดจ่ายเงินปันผลUOBSCI-D34.6130.876.237.32
4ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active EquityTMBAGLF38.6220.102.047.49
5ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพTMBAGLRMF38.3219.732.117.26
6แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟMS-ASIAN SM40.9118.88-0.961.20
7ยูโอบี สมาร์ท เอเชียUOBSA19.6918.85-2.232.54
8แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพMS-ASM RMF41.2718.34-1.930.03
9อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์ABAPAC24.6315.512.175.10
10ออล เอเชีย อีควิตี้ASIA-E20.5015.210.742.50

Emerging Market Equity_Sep 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1บริคBRIC19.4121.633.867.02
2วรรณเอเอ็ม โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต เอควิตี้1AM-GEM24.1618.940.073.71
3กรุงศรีบริคสตาร์KF-BRIC24.0913.474.268.69
4ทหารไทย Emerging Markets Equity IndexTMBEMEQ23.9912.80-1.264.02
5แอล เอช อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต-ELHEM-E30.5612.79----
6เคแทม อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-EMEQ-A22.4511.59----
7อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์ABGEM27.5910.73-1.433.51
8เค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุนK-SEMQ32.729.891.02--
9เค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้K-GEMO32.617.821.778.28
10แอสเซทพลัสบริคASP-BRIC25.407.140.989.12

US Equity_Sep 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่าK-USA-A(A)64.5653.92----
2เค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผลK-USA-A(D)64.5253.8825.8621.07
3เค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่าK-USXNDQ-A(A)45.2444.93----
4เค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผลK-USXNDQ-A(D)45.1344.7721.9520.76
5ไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBBLNP47.5138.81----
6ไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์SCBBLN46.6837.4015.7815.66
7ทหารไทย US Blue Chip EquityTMBUSBLUECHIP39.9031.4517.24--
8เคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์KT-US-A31.9928.8314.7712.05
9อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท ฟันด์ABAG19.2717.077.697.79
10ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์TUSEQ-UH24.4617.028.56--

Europe Equity_Sep 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงศรียุโรปอิควิตี้KF-EUROPE30.8026.393.975.20
2กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFEURORMF30.5626.173.905.51
3อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ยูโรเปี้ยน โกรท ฟันด์ABEG21.0019.755.925.39
4เค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพKEURMF29.7818.377.428.54
5เค ยูโรเปียน หุ้นทุนK-EUROPE29.5918.037.478.50
6กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์KF-HEUROPE27.8315.467.288.46
7ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปสมอลแคป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBEUSMP33.8613.10----
8ไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคปSCBEUSM32.7911.305.74--
9แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ยูโรเปี้ยน โกรท เอฟไอเอฟชนิดสะสมมูลค่าMS-EUROPE-A21.249.51-1.74-0.05
10แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ยูโรเปี้ยน โกรท เอฟไอเอฟชนิดจ่ายเงินปันผลMS-EUROPE-D21.239.48-1.74-0.04

Japan Equity_Sep 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพKFJAPANRMF37.7027.980.04--
2กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผลKF-HJAPAND37.9425.353.427.01
3พรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้PRINCIPAL JEQ31.4623.274.444.98
4ทิสโก้ เจแปน แอคทีฟ อิควิตี้TISCOJPA29.3120.764.34--
5อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เจแปน ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์ABJO22.1219.961.744.45
6กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผลKF-JPSCAPD35.6913.302.52--
7กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้KF-JPSCAP35.3913.242.40--
8ไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่นสมอลแคป (ชนิดสะสมมูลค่า)SCBJPSMA37.129.75----
9ไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่นสมอลแคป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBJPSMP37.129.75----
10ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBNK225P22.938.13----

China Equity_Sep 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ASP-EVOCHINA51.2255.90--
2บัวหลวงหุ้นจีนB-CHINE-EQ40.2049.79----
3ยูโอบี สมาร์ท เกรธเธอร์ ไชน่าUOBSGC32.1244.035.658.97
4แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟMS-CHINA VALUE31.9638.847.529.61
5เคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-CHINA-A36.0537.344.88--
6เคแทม ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-CHINA RMF35.4436.13----
7เกรธเธอร์ ไชน่าGC23.9934.596.359.04
8ยูไนเต็ด ออล ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพUCHINARMF23.7033.83----
9ยูไนเต็ด ออล ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์UCHINA23.7533.24----
10ทหารไทย China OpportunityTMBCOF25.7733.1814.0418.03

Global Health Care_Sep 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้TGHDIGI54.0467.63----
2แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ASP-IHEALTH44.4957.37----
3เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน UnhedgedK-GHEALTH(UH)21.1633.149.53--
4บัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์BCARE24.4933.078.427.83
5บัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพBCARERMF24.4932.898.167.47
6กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ชนิดสะสมมูลค่าKFHEALTH-A20.4031.84----
7กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผลKFHEALTH-D20.1931.457.093.82
8กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFHCARERMF19.1730.536.843.88
9ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์UOBSHC24.6029.206.686.30
10ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพUHCRMF25.9529.167.006.53

Property - Indirect Global_Sep 2020.

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ยูไนเต็ด โกลบอล เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยUGRE-UI-1.230.97----
2กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผลKFGPROP-D17.32-4.813.75--
3เคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์KT-PROPERTY17.50-5.614.545.22
4เคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-PROPERTY RMF16.66-6.993.724.58
5แอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้ASP-EUPROP10.08-8.051.461.35
6วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ สิงคโปร์ONEPROP-SG17.03-8.24-0.842.64
7ทิสโก้ เอเชียน รีทTAREIT11.09-9.84----
8เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปIREITG9.52-11.38-5.601.88
9แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดสะสมมูลค่าMN-APREIT-A12.07-11.532.21--
10แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตรMN-APREIT-R12.07-11.532.20--

Global Allocation_Sep 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์KF-ORTFLEX37.2439.658.798.76
2วรรณ ยูเอส รีคอฟเวอรี่ ออพพอร์ทูนิตี้ ฟันด์1US-OPP30.5522.9310.1410.74
3ไทยพาณิชย์ Global Population Trend เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMPOP28.9916.70----
4เอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท ฟันด์MGS28.6416.373.212.76
5เคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่าKT-IGF-A26.9215.21----
6เคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติKT-IGF-R26.9115.217.477.95
7ไทยพาณิชย์ Global Population Trend ชนิดสะสมมูลค่าSCBPOPA27.2013.49----
8ไทยพาณิชย์ Global Population Trend (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBPOPP27.2013.49----
9เค โกลบอล แอลโลเคชั่นK-GA21.9612.653.835.21
10เค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพKGARMF21.6712.383.695.09

Commodities Precious Metals_Sep 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทหารไทย โกลด์ ฟันด์TMBGOLD14.6830.5510.136.40
2ไทยพาณิชย์โกลด์SCBGOLD12.7830.2110.536.96
3ไทยพาณิชย์โกลด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBGOLDE13.0330.16----
4ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผลUOBSG-N14.5429.709.746.09
5ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ชนิดจ่ายเงินปันผลUOBSG-D14.3929.69.756.03
6ธนชาตทองคำแท่ง-UHTGOLDBULLION-UH12.0829.5610.496.85
7บัวหลวงโกลด์ฟันด์BGOLD11.8628.9710.026.59
8ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UHTGOLDRMF-UH12.0628.9310.056.61
9บัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพBGOLDRMF11.8128.239.776.38
10กรุงศรีโกลด์KF-GOLD12.1027.649.345.98

Commodities Energy_Sep 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เคแทม ออยล์ ฟันด์KT-OIL13.15-20.36-8.59-11.91
2ทหารไทยออย์ฟันด์TMBOIL12.49-20.62-8.66-11.91
3กรุงศรี ออยล์KF-OIL12.09-21.41-10.30-12.86
4แอสเซทพลัสออยล์ASP-OIL14.69-22.24-7.92-10.21
5ไทยพาณิชย์ออยล์SCBOIL16.38-24.10-7.16-9.33
6เค ออยล์K-OIL16.21-24.55-7.82-9.53
7ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์TISCOOIL15.39-25.24-8.52-10.28
8เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์I-OIL1.80-58.83-25.05-22.30
9ทิสโก้ ยูเอส ออยล์TUSOIL-12.92-68.13-31.22-25.64
10ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6TOIL6-17.05-69.54-31.95-26.14

Foreign Investment Miscellaneou_Sep 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ธนชาต โกลบอล เอ็นเนอร์จี ฟันด์T-GlobalEnergy45.0427.476.044.93
2กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ตKF-GLS12.0425.276.60--
3ธนชาตอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ แน็ชเชอรัล รีซอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์T-INFRA31.0118.887.107.41
4ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y2UDBC3Y27.006.10----
5ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y1UDBC3Y18.755.46----
6ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y3UDBC3Y36.295.19----
7ไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยSCBCR3YA3.760.52----
8เค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยKHY23A-UI18.610.13----
9ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตี้UOBSC5.78-2.00-8.23-7.90
10เค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยK-GPE19A-UI-3.29-4.23----

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 ก.ย. 2563

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 ก.ย. 2563

10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 ก.ย. 2563

ขอบคุณข้อมูลจาก