10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 ก.ย. 2563

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Mid Long Term Bond_Sep 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพKFLTGOVRMF1.452.322.852.54
2เค ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพKPVDFI0.441.66----
3กรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อการเลี้ยงชีพRMF30.711.601.391.37
4เค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปK-FIXEDPLUS-A0.421.522.01--
5เค ตราสารหนี้K-FIXED0.191.441.842.08
6เค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพKGBRMF0.491.421.771.83
7กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFAFIXRMF-0.321.36----
8กรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพRMF20.431.321.511.59
9กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพKFMTFIRMF0.121.311.851.91
10กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผลKFMTFI-D0.271.291.801.80

Short Term Bond_Sep 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพLHGOVRMF0.802.001.301.08
2ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ชนิดพิเศษPVDFPP0.821.98----
3พรินซิเพิล ตราสารหนี้PRINCIPAL FI0.381.922.402.50
4กรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพPVDKTFIX-1Y3Y0.691.91
5กรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพKFGOVRMF0.621.701.491.55
6อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพABFI–MF PVD0.561.69
7กรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปีKTFIX-1Y3Y0.541.691.961.94
8เคเอ คอร์เปอเรท บอนด์KACB0.141.682.162.27
9ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพUOBGBRMF0.691.651.691.71
10ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า)SCBFP0.891.601.791.92

Money Market_Sep 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคลTCMF-I0.371.09----
2ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอยTCMFENJOY0.321.021.281.36
3เค ตราสารหนี้ระยะสั้นK-SF0.410.991.161.26
4ไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ชนิดพิเศษPVDTPP0.260.88
5เอ็มเอฟซีตราสารหนี้ระยะสั้นMMM-MF0.240.871.061.12
6กรุงไทยตราสารตลาดเงินสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพPVDKTSS0.330.86
7ธนชาตบริหารเงินT-CASH0.270.841.091.13
8แอล เอช ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพLHMMPVD0.270.82
9ทาลิส ตลาดเงินTLMMF0.250.821.11--
10ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปTCMF0.260.821.031.12

Global Bond_Sep 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลียSCBAUD10.968.16-4.24-1.93
2กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์KF-TRB4.456.172.993.05
3เคแทม เวิลด์ คอปเปอร์เรท บอนด์ ฟันด์KT-WCORP7.415.573.763.46
4เคแทม เวิลด์ บอนด์ ฟันด์KT-BOND4.245.173.172.15
5ไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศSCBFST-3.465.130.08--
6ภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์PHATRA G-UBOND-H6.884.98----
7ภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์เฮดจ์ ชนิด FPHATRA G-UBOND-H -F6.884.98----
8เคแทม เวิลด์ บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-BOND RMF4.164.863.202.11
9ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติUDB-N6.704.71----
10ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติUDB-A6.704.71----

Emerging Market Bond_Sep 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่SCBEMBOND10.113.783.245.71
2ทีเอ็มบี Asian BondTMBASIAB9.373.332.15--
3เอเชี่ยน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผลADR-D8.092.470.361.69
4ตราสารหนี้เอเชียASIA-B5.251.562.173.09
5เค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์K-APB17.781.38----
6ทีเอ็มบี Emerging BondTMBEBF15.52-1.650.11--
7อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟันด์AEOB16.75-2.86-1.083.82
8กรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์KF-ELI13.40-3.08-2.262.47

 

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 ก.ย. 2563

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 ก.ย. 2563

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 ก.ย. 2563

ขอบคุณข้อมูลจาก