“ประกันสังคม” ซื้อหุ้น BBL เข้าพอร์ต 0.0118% ขยับถือ 5.0097%

HoonSmart.com>> “สำนักงานประกันสังคม” เทรดหุ้น BBL เก็บเข้าพอร์ตกว่า 0.0118% ถือหุ้นเพิ่มเป็น 5.0097% จากวันก่อนหน้าขายออก 0.021% และสัปดาห์ก่อนหน้าซื้อ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย สำนักงานประกันสังคม รายงานการได้มาหุ้นของธนาคารกรุงเทพ (BBL) เมื่อวันที่ 25 ก.ย.2563 จำนวน 225,300 หุ้น หรือคิดเป็น 0.0118% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 95,628,761 หุ้น หรือคิดเป็น 5.0097% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ

ก่อนหน้านี้
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 จำนวน 41,100 หุ้น หรือคิดเป็น 0.0021% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้เหลือถือหุ้นจำนวน 95,403,461 หุ้น หรือคิดเป็น 4.9979% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ก่อนหน้านี้ สำนักงานประกันสังคม ได้แจ้งการเข้าซื้อหุ้น BBL เมื่อวันที่ 18 ก.ย.ที่ผ่านมา จำนวน 3.70 แสนหุ้น คิดเป็น 0.0194%

อ่านข่าว

“ประกันสังคม” ตัดขายหุ้น BBL กว่า 0.0021% ยังถือ 4.9979%

“ประกันสังคม” ซื้อ BBL กว่า 3.7 แสนหุ้น ถือเพิ่มเป็น 5.0102%