“ประกันสังคม” ตัดขายหุ้น BBL กว่า 0.0021% ยังถือ 4.9979%

“ประกันสังคม” ตัดขายหุ้น BBL กว่า 0.0021% ยังถือ 4.9979%

HoonSmart.com>> “สำนักงานประกันสังคม” ตัดขายหุ้นแบงก์กรุงเทพออก 0.0021% ยังถือหุ้น 4.9979% จาก 2 สัปดาห์ก่อนซื้อเข้าพอร์ต 0.0194%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย สำนักงานประกันสังคม รายงานการจำหน่ายหุ้นของธนาคารกรุงเทพ (BBL) เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 จำนวน 41,100 หุ้น หรือคิดเป็น 0.0021% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้เหลือถือหุ้นจำนวน 95,403,461 หุ้น หรือคิดเป็น 4.9979% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ก่อนหน้านี้ สำนักงานประกันสังคม ได้แจ้งการเข้าซื้อหุ้น BBL เมื่อวันที่ 18 ก.ย.ที่ผ่านมา จำนวน 3.70 แสนหุ้น คิดเป็น 0.0194%

ด้านราคาหุ้น BBL ปิดตลาด 28 ก.ย.2563 ที่ 100.50 บาท +4.50 บาท หรือ +4.69% มูลค่าการซื้อขาย 950.21 ล้านบาท จากราคาเปิด 96.25 บาท ซึ่งต่ำสุดของวันและไปแตะสูงสุด 101 บาท

ขณะที่ 18 ก.ย.ที่เข้าซื้อหุ้นราคาปิด 101 บาท +2 บาท หรือ +2.02% มูลค่าการซื้อขาย 3,544.18 ล้านบาท จากเปิด 100 บาท ซึ่งเป็นราคาต่ำสุดของวันและไปแตะสูงสุด 102 บาท

อ่านข่าว

“ประกันสังคม” ซื้อ BBL กว่า 3.7 แสนหุ้น ถือเพิ่มเป็น 5.0102%