TSE ขายหุ้นกิจการโซลาร์ฟาร์มในอุดร 5 MW มูลค่า 84.6 ลบ.

HoonSmart.com>> “ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่” เผย SV บริษัทย่อยขายกิจการโซลาร์ฟาร์ม กำลังผลิต 5 เมกะวัตต์ในอุดรธานี รับเงิน 84.6 ล้านบาท นำเงินใช้เป็นทุนหมุนเวียน รองรับขยายธุรกิจ

ดร.แคทลีน มาลีนนท์

บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ (TSE) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้อนุมัติให้บริษัท โซล่าร์ วิซิเบิล จำกัด (SV) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในอัตรา 100% เข้าทำรายการจำหน่ายการลงทุนในหุ้นทั้งหมดในบริษัท บีเอส โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (BSE) ซึ่งดำเนินกิจการโซลาร์ฟาร์ม ขนาดกำลังผลิตไฟฟ้า 5 เมกะวัตต์ (MW) ในจังหวัดอุดรธานี ให้แก่ บริษัท บางจัก กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้นมีผลทำให้ BSE สิ้นสภาพในการเป็นบริษัทย่อยของ TSE โดย TSE ได้รับเงินจากการขายหุ้นทั้งหมดจำนวน 84.6 ล้านบาทในไตรมาส 3/2563 และจะนำเงินที่ได้มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ หรือเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต