10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ส.ค. 2563

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

กองทุน LTF_Aug 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี 3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัสสมอลแอนด์มิดแคปอิควิตี้หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีASP-SMELTF-T23.418.96----
2ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน B)TMSLTF-B23.525.844.00--
3ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน A)TMSLTF-A23.125.213.42--
4เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาวMIDSMALLLTF19.554.92----
5เค สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผลKSDLTF-1.03-3.170.050.07
6แอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไรชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีASP-GLTF-T9.23-4.72-0.822.17
7ธนชาต Small Medium Cap หุ้นระยะยาวT-SMCapLTF16.49-5.45-3.61--
8ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ทSCBLTS-0.03-6.69-1.170.26
9วรรณเอเอ็มสมาร์ทหุ้นระยะยาว1SMART-LTF-6.52-7.46-2.47-1.89
10แอล เอช สมาร์ท หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผล และสิทธิประโยชน์ทางภาษีLHSMARTLTF-D4.60-12.040.33--

RMF - Quity_Aug 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1วรรณ อัลติเมท โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพONE-UGERMF44.5260.3619.60--
2กรุงศรีโลกบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFGTECHRMF42.0656.90----
3แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพASP-DISRUPTRMF47.6154.71----
4แอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการเลี้ยงชีพASP-ROBOTRMF44.5654.51----
5บัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพB-INNOTECHRMF27.7642.28----
6เคแทม ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-CHINA RMF31.3439.41----
7ยูไนเต็ด ออล ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพUCHINARMF22.4437.28----
8ทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพTMBCORMF23.4434.9315.8518.12
9บัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพBCARERMF16.8030.058.765.92
10ภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ อันเฮดจ์PHATRA GNP RMF-UH22.0029.19----

RMF - Allocation_Aug 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1เค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพKGARMF14.6314.624.454.78
2ยูโอบี โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพUOBGARMF14.1814.383.873.63
3ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMGWP12.4912.85.24.68
4ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMGW11.2612.264.624.42
5ทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพTMBGINCOMERMF0.652.661.74--
6ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพUGISRMF0.472.47----
7คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2CPRMF20.10-0.141.381.54
8แอล เอช โกลบอล อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพLHGINCOMERMF-0.52-0.18----
9เอ็มเอฟซีคุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพM-CR-0.03-0.300.420.64
10ภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพPHATRA SG-AA RMF3.09-0.95----

RMF - Fixed Income_Aug 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี 3 ปี 5 ปี
1เคแทม เวิลด์ บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-BOND RMF1.793.612.951.59
2ทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพTMBGRMF1.632.542.311.29
3ธนชาตโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพT-GlobalBondRMF1.502.080.16-1.17
4กรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพKFLTGOVRMF-0.222.042.802.42
5แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพLHGOVRMF-0.041.901.291.06
6กรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพKFGOVRMF0.271.841.531.53
7กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพKFSINCRMF-0.371.701.45--
8กรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อการเลี้ยงชีพRMF30.001.601.421.37
9ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพUOBGBRMF0.171.551.671.73
10ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน BTFIRMF-B0.091.371.531.63

RMF - Other_Aug 2020.xlsx

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UHTGOLDRMF-UH17.0228.1810.467.31
2บัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพBGOLDRMF16.4128.1210.346.96
3กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพKFGOLDRMF15.8827.777.735.30
4ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-HTGOLDRMF-H19.1426.7711.929.71
5เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพI-GOLDRMF19.0026.4810.767.68
6ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBGOLDHRMF18.1626.2811.429.14
7เค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพKGDRMF18.1626.1511.699.50
8ยูโอบี โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ - HUOBGRMF-H18.0626.1411.098.85
9เคแทม โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-GOLD RMF17.5826.1211.358.58
10วรรณโกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพGOLD-RMF17.6125.9110.017.46

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ส.ค. 2563

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ส.ค. 2563

10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ส.ค. 2563

ขอบคุณข้อมูลจาก