10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ส.ค. 2563

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Global Equity_Aug 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปONE-UGG-RA62.4282.4326.55--
2ฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่นPWIN50.7871.89----
3เค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่าK-CHANGE-A(A)48.9068.90----
4แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ASP-DISRUPT49.4661.43----
5วรรณ อัลติเมท โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพONE-UGERMF44.5260.3619.60--
6แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพASP-DISRUPTRMF47.6154.71----
7พรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มPRINCIPAL GOPP-C44.3948.33----
8พรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่าPRINCIPAL GOPP-A44.3947.9820.34--
9บัวหลวงหุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่B-FUTURE35.9241.12----
10เอ็มเอฟซี โกลบอล อัลฟ่า ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปMGAG34.9538.9911.117.95

Asia Pacific ex-Japan Equity_Aug 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยีM-ATECH23.4043.22----
2ยูโอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย ชนิดไม่จ่ายเงินปันผลUOBSCI-N16.2433.956.457.46
3ยูโอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย ชนิดจ่ายเงินปันผลUOBSCI-D16.2033.96.437.43
4ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active EquityTMBAGLF20.1224.831.697.26
5ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพTMBAGLRMF19.8824.431.767.01
6ยูโอบี สมาร์ท เอเชียUOBSA11.5520.31-1.922.68
7แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟMS-ASIAN SM18.0119.29-0.921.16
8อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์ABAPAC11.7318.822.434.72
9แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพMS-ASM RMF17.9418.73-1.950.08
10อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพABAPAC-RMF11.4318.392.354.65

Emerging Market Equity_Aug 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1บริคBRIC18.0228.695.647.43
2วรรณเอเอ็ม โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต เอควิตี้1AM-GEM13.3322.150.803.60
3กรุงศรีบริคสตาร์KF-BRIC11.3916.445.208.71
4แอล เอช อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต-ELHEM-E16.2916.05----
5เคแทม อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-EMEQ-A9.4614.60----
6อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์ABGEM10.2214.01-1.313.14
7ทหารไทย Emerging Markets Equity IndexTMBEMEQ7.9813.91-1.303.50
8เค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุนK-SEMQ8.2613.301.51
9แอสเซทพลัสบริคASP-BRIC4.6311.511.428.70
10เค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้K-GEMO9.8511.222.958.32

US Equity_Aug 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่าK-USXNDQ-A(A)41.8353.92----
2เค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผลK-USXNDQ-A(D)41.7053.7924.0021.51
3เค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผลK-USA-A(D)57.8352.3126.5220.63
4ไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBBLNP37.7445.86----
5ไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์SCBBLN36.9644.5018.2915.19
6ทหารไทย US Blue Chip EquityTMBUSBLUECHIP35.5234.3919.19--
7เคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์KT-US-A26.3732.6216.1411.40
8กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์TUSEQ-UH15.8721.7210.21--
9อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท ฟันด์ABAG15.2021.2510.157.48
10ไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBS&P500P18.3920.26----

Europe Equity_Aug 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงศรียุโรปอิควิตี้KF-EUROPE17.6827.195.004.95
2กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFEURORMF17.5527.054.955.30
3เค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพKEURMF14.4920.278.688.02
4เค ยูโรเปียน หุ้นทุนK-EUROPE14.2419.968.757.99
5อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ยูโรเปี้ยน โกรท ฟันด์ABEG13.5819.546.994.74
6กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์KF-HEUROPE11.4117.368.497.92
7ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปสมอลแคป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBEUSMP6.6415.99----
8ไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคปSCBEUSM5.7814.147.47--
9แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ยูโรเปี้ยน โกรท เอฟไอเอฟชนิดสะสมมูลค่าMS-EUROPE-A10.4711.35-0.47-0.65
10แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ยูโรเปี้ยน โกรท เอฟไอเอฟชนิดจ่ายเงินปันผลMS-EUROPE-D10.4611.33-0.47-0.64

Japan Equity_Aug 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพKFJAPANRMF26.7428.76-0.42--
2กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผลKF-HJAPAND26.4625.832.743.89
3พรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้PRINCIPAL JEQ20.2221.993.832.47
4อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เจแปน ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์ABJO15.3820.080.852.16
5ทิสโก้ เจแปน แอคทีฟ อิควิตี้TISCOJPA24.0719.494.00--
6ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBNK225P9.7713.26----
7ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBNK225E9.7712.59----
8ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่นSCBNK2259.2112.127.025.34
9ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น ชนิดจ่ายเงินปันผลSCBNK225D9.2012.077.005.33
10ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพTJPRMF9.1211.525.573.76

China Equity_Aug 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ASP-EVOCHINA47.7961.70----
2บัวหลวงหุ้นจีนB-CHINE-EQ32.2652.24----
3ยูโอบี สมาร์ท เกรธเธอร์ ไชน่าUOBSGC27.8245.155.838.81
4เกรธเธอร์ ไชน่าGC20.7240.318.049.57
5เคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-CHINA-A31.8140.305.14--
6แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟMS-CHINA VALUE26.5639.818.6810.02
7เคแทม ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-CHINA RMF31.3439.41----
8ยูไนเต็ด ออล ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพUCHINARMF22.4437.28----
9ยูไนเต็ด ออล ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์UCHINA22.8536.64----
10วรรณ ออล ไชน่า อิควิตี้ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปONE-ALLCHINA-RA23.3936.33----

Global Health Care_Aug 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้TGHDIGI36.2454.42----
2แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ASP-IHEALTH32.9346.01----
3บัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์BCARE16.7730.259.036.28
4บัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพBCARERMF16.8030.058.765.92
5เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน UnhedgedK-GHEALTH(UH)20.0029.679.56--
6กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ชนิดสะสมมูลค่าKFHEALTH-A18.7428.61----
7กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFHCARERMF18.6428.447.192.17
8กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผลKFHEALTH-D18.4728.327.151.92
9ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์UOBSHC17.0227.667.605.03
10ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพUHCRMF17.7427.547.905.24

Property - Indirect Global_Aug 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ยูไนเต็ด โกลบอล เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยUGRE-UI-0.932.59----
2กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผลKFGPROP-D-0.89-0.864.32--
3เคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์KT-PROPERTY-0.63-1.655.106.06
4เคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-PROPERTY RMF-1.94-3.074.295.43
5แอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้ASP-EUPROP-10.14-3.772.161.67
6เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปIREITG-6.39-7.31-5.202.55
7วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ สิงคโปร์ONEPROP-SG-6.49-7.48-0.792.52
8ไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้SCBGPROP-5.26-8.740.13--
9เค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุนK-GPROP-4.50-8.82-3.32-0.71
10ทิสโก้ เอเชียน รีทTAREIT-9.75-9.45----

Global Allocation_Aug 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์KF-ORTFLEX26.9749.3710.369.11
2ไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ ชนิดสะสมมูลค่าSCBROBOA28.0935.18----
3วรรณ ยูเอส รีคอฟเวอรี่ ออพพอร์ทูนิตี้ ฟันด์1US-OPP23.0629.1712.6111.43
4เอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท ฟันด์MGS23.8823.515.523.43
5ไทยพาณิชย์ Global Population Trend เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMPOP20.0517.79----
6เคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่าKT-IGF-A15.6216.52----
7เคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติKT-IGF-R15.6216.528.447.54
8ไทยพาณิชย์ Global Population Trend ชนิดสะสมมูลค่าSCBPOPA16.7515.26----
9ไทยพาณิชย์ Global Population Trend (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBPOPP16.7515.26----
10เค โกลบอล แอลโลเคชั่นK-GA14.7714.924.584.90

Commodities Precious Metals_Aug 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์โกลด์SCBGOLD17.3130.0811.127.57
2ไทยพาณิชย์โกลด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBGOLDE17.5730.03----
3ทหารไทย โกลด์ ฟันด์TMBGOLD22.0829.3210.006.82
4บัวหลวงโกลด์ฟันด์BGOLD16.8528.8610.587.17
5ธนชาตทองคำแท่ง-UHTGOLDBULLION-UH17.2028.7910.917.55
6ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ชนิดจ่ายเงินปันผลUOBSG-D21.4228.299.616.43
7ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผลUOBSG-N21.4028.259.546.50
8ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UHTGOLDRMF-UH17.0228.1810.467.31
9บัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพBGOLDRMF16.4128.1210.346.96
10ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBGOLDHE19.1727.90----

Commodities Energy_Aug 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทหารไทยออย์ฟันด์TMBOIL-7.15-16.49-5.32-12.40
2กรุงศรี ออยล์KF-OIL-7.53-17.20-6.97-13.29
3เคแทม ออยล์ ฟันด์KT-OIL-7.50-17.37-5.69-12.63
4แอสเซทพลัสออยล์ASP-OIL-4.92-17.43-4.50-10.78
5ไทยพาณิชย์ออยล์SCBOIL-6.46-18.75-3.46-9.80
6เค ออยล์K-OIL-6.98-19.67-4.22-9.98
7ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์TISCOOIL-7.30-20.34-4.95-10.73
8เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์I-OIL-47.73-56.11-21.27-22.31
9ทิสโก้ ยูเอส ออยล์TUSOIL-58.20-66.09-27.69-25.67
10ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6TOIL6-60.30-67.65-28.50-26.23

Foreign Investment Miscellaneou_Aug 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ธนชาต โกลบอล เอ็นเนอร์จี ฟันด์T-GlobalEnergy25.5430.648.643.79
2ธนชาตอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ แน็ชเชอรัล รีซอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์T-INFRA18.4022.237.696.99
3กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ตKF-GLS17.4519.295.73--
4ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y2UDBC3Y21.845.74----
5ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y1UDBC3Y11.635.19----
6ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y3UDBC3Y31.894.70----
7ไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยSCBCR3YA-0.092.52----
8เค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยKHY23A-UI-2.192.13----
9ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตี้UOBSC0.77-2.01-7.91-7.75
10เค อะกริคัลเจอร์K-AGRI-4.80-2.75-8.60-6.22

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ส.ค. 2563

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ส.ค. 2563

10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ส.ค. 2563

ขอบคุณข้อมูลจาก