10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ส.ค. 2563

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Equity Large Cap_Aug 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพASP-ERF15.93-1.99-0.622.87
2แอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไรชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีASP-GLTF-T9.23-4.72-0.822.17
3 ทิสโก้ หุ้นไทย Well-beingTISCOWB14.34-9.17----
4เค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพKTHAICGRMF4.53-10.96----
5ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30SCBLT1-1.23-11.29-1.071.52
6แอล เอช สมาร์ท หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผล และสิทธิประโยชน์ทางภาษีLHSMARTLTF-D4.60-12.040.33--
7กรุงไทยชาริอะฮ์หุ้นระยะยาว ชนิด LTFKSLTF-L3.38-12.18-5.62-2.10
8เคเอ เอควิตี้KAEQ3.35-12.40-0.174.27
9แอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีASP-LTF-T8.20-12.57-3.220.84
10เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTFK70LTF-C(L)-2.10-12.73-3.230.80

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ASP-SME23.579.724.33--
2แอสเซทพลัสสมอลแอนด์มิดแคปอิควิตี้หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีASP-SMELTF-T23.418.96----
3ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน B)TMSLTF-B23.525.844.00--
4ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (B)TMSRMF-B 23.815.813.60--
5ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน A)TMSLTF-A23.125.213.42--
6กรุงไทยหุ้น Mid-Small CapKTMSEQ 26.515.2-2.253.88
7ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)TMSRMF-A23.415.132.944.97
8ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน PVDTMSRMF-P23.415.132.94--
9เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาวMIDSMALLLTF19.554.92----
10เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ปM-MIDSMALL19.304.442.938.20

Property Indirect_Aug 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพLHTPROPRMF-9.91-17.197.04--
2แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดจ่ายเงินปันผลLHPROPINFRA-D-11.64-17.565.40--
3แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้LHTPROP-12.25-18.605.748.02
4เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์MPDIVMF-11.84-19.277.048.54
5เอ็มเอฟซี สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพM-PROP RMF-13.35-20.136.59--
6แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ILHPROP-I-13.06-20.365.10--
7ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล T-PropInfraFlex-11.97-21.263.90--
8วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์ONEPROP-D-12.48-21.412.513.57
9เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์M-Property-13.32-21.977.258.60
10ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพT-PropertyRMF-13.72-22.632.25--

Aggressive Allocation_Aug 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทีซีเอ็ม พลทรัพย์TCMCSF34.7816.279.418.85
2เอ็มเอฟซี เฟล็กซิเบิล อินเวสเมนท์M-FLEX17.4213.95-4.55-4.64
3เค ฟิต แอลโลเคชั่น XLK-FITXL14.469.69----
4ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์TISCOAGF15.148.309.378.95
5เค ฟิต แอลโลเคชั่น LK-FITL10.274.26----
6กรุงไทยสุขใจ ชนิดสะสมมูลค่าKTSUK-A2.302.40----
7กรุงไทยสุขใจ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)KTSUK-D2.302.38----
8กรุงไทยมั่งคั่ง ชนิดสะสมมูลค่าKTMUNG-A11.182.35----
9กรุงไทยมั่งคั่ง ชนิดจ่ายเงินปันผลKTMUNG-D11.132.25----
10กรุงไทยมีทรัพย์ ชนิดสะสมมูลค่าKTMEE-A7.812.11----

Moderate Allocation_Aug 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เค ฟิต แอลโลเคชั่น MK-FITM7.232.65----
2บีแคป โกลบอล เวลท์ 50BCAP-GW503.051.29----
3บีแคป โกลบอล เวลท์ 75BCAP-GW753.510.17----
4ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4SCBSMART43.05-0.423.153.49
5ไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์ ชนิดสะสมมูลค่าSCBMILDA-0.42-3.90----
6ไทยพาณิชย์มิกซ์ คลาสสิก ชนิดสะสมมูลค่าSCBCLASSICA2.21-4.27----
7เค แพลน 3K-PLAN34.01-4.68-0.122.66
8เค ไลฟ์สไตล์ 2520K-25201.05-4.95-0.532.15
9กรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKTWP-A-1.43-5.15-0.42--
10เค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพKBLRMF0.15-5.48-1.010.62

Conservative Allocation_Aug 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 1 ปี3 ปี 5 ปี
1เค ฟิต แอลโลเคชั่น SK-FITS3.671.28----
2บีแคป โกลบอล เวลท์ 10BCAP-GW100.881.03----
3ภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-LightPHATRA SG-AA Light1.820.79----
4บีแคป โกลบอล เวลท์ 25BCAP-GW251.540.75----
5ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3SCBSMART32.40-0.602.162.75
6กรุงศรีมิกซ์ 2TMKFMX2TM0.45-0.930.510.99
7เค ไลฟ์สไตล์ 2500K-25000.96-1.070.621.28
8กองทุนผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตร้าB-SENIOR-X-0.13-2.10----
9เค แพลน 2K-PLAN21.83-2.370.702.07
10ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566SCB25660.23-2.630.451.25

 

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ส.ค. 2563

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ส.ค. 2563

10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ส.ค. 2563

ขอบคุณข้อมูลจาก