10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ส.ค. 2563

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Mid Long Term Bond_Aug 2020.xlsx

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพKFLTGOVRMF-0.222.042.802.42
2กรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อการเลี้ยงชีพRMF30.001.601.421.37
3เค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปK-FIXEDPLUS-A-0.321.392.02--
4เค ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพKPVDFI-0.471.38----
5กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพKFMTFIRMF-0.601.261.891.89
6เค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพKGBRMF-0.471.251.771.80
7กรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพRMF2-0.561.211.491.57--
8เค ตราสารหนี้K-FIXED-0.651.181.802.04
9กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผลKFMTFI-D-0.481.121.821.76
10กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ ชนิดสะสมมูลค่าKFAFIX-A-0.881.022.27--

Short Term Bond_Aug 2020.xlsx

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพLHGOVRMF-0.041.901.291.06
2กรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพPVDKTFIX-1Y3Y0.031.89----
3ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ชนิดพิเศษPVDFPP-0.071.86----
4กรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพKFGOVRMF0.271.841.531.53
5พรินซิเพิล ตราสารหนี้PRINCIPAL FI-0.101.772.382.48
6อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพABFI–MF PVD0.481.72----
7กรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปีKTFIX-1Y3Y-0.081.682.011.95
8ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพTBONDPVD0.491.62----
9แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยASP-DPLUS0.631.591.74--
10เค ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพKPVDSF0.521.57--1.00

Money Market_Aug 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคลTCMF-I0.431.17----
2ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอยTCMFENJOY0.401.111.301.38
3เค ตราสารหนี้ระยะสั้นK-SF0.381.041.181.28
4ไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ชนิดพิเศษPVDTPP0.320.97----
5เอ็มเอฟซีตราสารหนี้ระยะสั้นMMM0.300.931.071.14
6กรุงไทยตราสารตลาดเงินสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพPVDKTSS0.340.92----
7ธนชาตบริหารเงินT-CASH0.340.911.101.15
8ทาลิส ตลาดเงินTLMMF0.300.911.13--
9แอล เอช ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพLHMMPVD0.300.90----
10เค บริหารเงินK-CASH0.270.901.141.20

Global Bond_Aug 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลียSCBAUD9.9510.56-3.70-1.64
2กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์KF-TRB2.845.632.842.95
3แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-RASP-FFPLUSR2.495.00-2.31--
4แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-AASP-FFPLUSA2.494.99-2.31--
5เคแทม เวิลด์ คอปเปอร์เรท บอนด์ ฟันด์KT-WCORP1.954.553.683.45
6ภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์เฮดจ์ ชนิด FPHATRA G-UBOND-H -F1.914.03----
7ภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์PHATRA G-UBOND-H1.853.97----
8เคแทม เวิลด์ บอนด์ ฟันด์KT-BOND2.123.932.921.63
9เคแทม เวิลด์ บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-BOND RMF1.793.612.951.59
10ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติUDB-N1.383.54----

Emerging Market Bond_Aug 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทีเอ็มบี Asian BondTMBASIAB1.613.662.36--
2ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่SCBEMBOND1.263.653.405.21
3เค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์K-APB-0.952.73----
4เอเชี่ยน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผลADR-D1.802.04-0.051.44
5ตราสารหนี้เอเชียASIA-B-1.101.532.143.17
6ทีเอ็มบี Emerging BondTMBEBF-0.440.110.93--
7กรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์ KF-ELI-1.12-0.02-1.652.15
8อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟันด์AEOB-3.21-1.04-0.343.51

 

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ส.ค. 2563

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ส.ค. 2563

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ส.ค. 2563

ขอบคุณข้อมูลจาก