EGCO-RATCH-EGATi ร่วมพัฒนาโรงไฟฟ้ากวางจิ 1 เวียดนาม 1,320 MW

HoonSmart.com>> “ผลิตไฟฟ้า-ราช กรุ๊ป-กฟผ.อินเตอร์” ร่วมมือพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ 1 กำลังผลิต 1,320 เมกะวัตต์ ในเวียดนาม กำหนด COD ปี 68

บริษัท ผลิตไฟฟ้า (EGCO) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 16 ก.ย.2563 บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามในสัญญาความร่วมมือการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ 1 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ร่วมกับบริษัท กฟผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (EGATi) ในกลุ่มการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดย EGCO ถือหุ้น 30% , บริษัท ราช กรุ๊ป (RATCH) ถือหุ้น 30% และ EGATi ถือหุ้น 40%

สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ 1 เป็นโครงการที่ใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 1,320 เมกะวัตต์ (MW) แบ่งเป็น 2 หน่วย หน่วยละ 660 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจจังหวัดกวางจิ อำเภอไห่ลาง จังหวัดกวางจิ ตอนกลางของเวียดนาม เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าเวียดนาม (EVN) ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการพัฒนาและการเจรจาสัญญาหลักของโครงการ โดยมีกำหนดเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ (COD) ในปี 2568

บริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส เปิดเผยว่า ฝายวิจัยยังไม่รวมโครงการดังกล่าวไว้ในประมาณการของทั้ง EGCO และ RATCH เพราะยังอยู่ระหว่างการเจรจาสัญญาหลักของโครงการ โดยกำหนดเดินเครื่องผลิตเชิงพาณิชย์ในปี 2568 คงคำแนะนำซื้อทั้ง RATCH ราคาเหมาะสม 70 บาทและ EGCO ราคาเหมาะสม 300 บาท โดยยังถือเป็นหุ้นที่เน้นรับปันผลสม่ำเสมอ ซึ่งจากราคาหุ้นที่ปรับตัวลดลงช่วงก่อนหน้ายิ่งทำให้ Div Yield จูงใจ