ศาลยกคำร้อง “ณพ” ขอคุ้มครองชั่วคราว – “ประเดช” โหวตประชุมผถห. WEH ตามสิทธิ์

ศาลยกคำร้อง “ณพ” ขอคุ้มครองชั่วคราว – “ประเดช” โหวตประชุมผถห. WEH ตามสิทธิ์

HoonSmart.com>> ศาลยกคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราว กรณีบริษัท โกลเด้นมิวสิค (GML) ร้องขอให้นายประเดชไม่มีสิทธิ์ออกเสียงในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 ก.ย. 63 และครั้งต่อไปด้วย

ณพ ณรงค์เดช

ศาลแพ่งมีคำสั่งยกคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวของบริษัท โกลเด้น มิวสิค ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ สัดส่วน 37% ของบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด (WEH) เพื่อขอให้คุ้มครองไม่ให้นายประเดช กิตติอิสรานนท์ หนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ WEH ใช้สิทธิตามสัดส่วนหุ้น WEH ที่ได้รับโอนมาจากโกลเด้น มิวสิคฯ  ทั้งหมด  13%  ระงับการออกเสียงลงคะแนนต่างๆ ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นที่กำหนดมีขึ้นในวันที่ 10 ก.ย.นี้ และการประชุมครั้งต่อๆ ไป

รวมทั้งอายัดหุ้นของนายประเดช ไม่ให้จำหน่ายจ่ายโอนให้กับบุคคลอื่น เนื่องจาก โกลเด้น มิวสิคฯ เตรียมยื่นคำเสนอข้อพิพาทกับนายประเดชต่อสำนักงานอนุญาโตตุลาการฯ

ทั้งนี้ คดีพิพาทดังกล่าว สืบเนื่องจากโกลเด้น มิวสิคฯ อ้างว่าได้ทำสัญญาขายหุ้น WEH ให้นายประเดช 14,390,244 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 13% ของหุ้นทั้งหมด คิดเป็นมูลค่า 5,900 ล้านบาท แต่นายประเดชจ่ายเงินไม่ครบถ้วน คงเหลือเงินที่ถึงกำหนดต้องชำระ แต่ยังไม่ได้ชำระอีก 2,005 ล้านบาท ดังนั้น โกลเด้น มิวสิคฯ จึงบอกเลิกสัญญา แต่นายประเดชเพิกเฉย จึงนำไปสู่การเสนอข้อพิพาทต่อสำนักงานอนุญาโตตุลาการ

อ่านข่าว

ฟ้องกันนัวเนีย “ณพ” ขอคุ้มครองชั่วคราวหุ้น WEH 13%

“ณัฐวุฒิ เภาโบรมย์-ธันว์ เหรียญสุวรรณ” ชิงลาออก WEH ลดความขัดแย้ง “ณพ-ประเดช”