“ณัฐวุฒิ เภาโบรมย์-ธันว์ เหรียญสุวรรณ” ชิงลาออก WEH ลดความขัดแย้ง “ณพ-ประเดช”

“ณัฐวุฒิ เภาโบรมย์-ธันว์ เหรียญสุวรรณ” ชิงลาออก WEH ลดความขัดแย้ง “ณพ-ประเดช”

HoonSmart.com>>”ณัฐวุฒิ เภาโบรมย์”  คนสนิท “ณพ ณรงค์เดช” โบกมือลา วินด์ เอนเนอร์ยี่ฯ แล้ว เจ้าตัวหวังลดแรงกดดัน สร้างสมดุลย์ให้ผถห. ทุกฝ่าย ส่วนจะเลือกใครขึ้นอยู่กับที่ประชุม 10 ก.ย.นี้ ด้านผถห.รายย่อย เทคะแนนเสียงกันแล้ว

นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ เปิดเผย www.HoonSmart.com ว่า  ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ในบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง (WEH) เมื่อวันที่ 3 ก.ย.ที่ผ่านมา โดยมีนายวิชัย ทองแตง ประธานคณะกรรมการ WEH เป็นผู้ลงนามในหนังสือดังกล่าว

สำหรับการลาออกดังกล่าว ไม่ได้ถูกบังคับ รวมทั้งได้พูดคุยกับนายณพ ณรงค์เดช แล้ว เพื่อให้เข้าใจการลาออกของตน ว่า เป็นสิ่งดีที่สุด ต้องการเสียสละให้กับผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย เป็นการลดแรงกดดันที่จะเกิดขึ้น ระหว่างนายประเดช กิตติอิสรานนท์ กับนายณพ รวมทั้งให้เกิดความสมดุล และความโปร่งใส ให้ทุกคนแฮปปี้

” ผมคิด (ลาออก) มาพักใหญ่แล้ว เห็นว่าการลาออกเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ช่วยให้รายย่อยสบายใจ  และลดภาพลักษณ์ที่คนยึดติดว่าผมผูกกับคุณณพ รวมทั้งเป็นทางออกที่สุดที่สุดของทั้งคู่ (ณพ-ประเดช) ด้วย ส่วนจะเลือกคนใหม่มาแทนหรือไม่ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริษัทและการประชุมวันที่ 10 ก.ย.นี้ ”

นายณัฐวุฒิ กล่าวอีกว่า หลังจากลาออกแล้ว การมีอำนาจเซ็นผูกพันธ์บริษัท จะเป็น ณพ ณรงค์เดช , ลูกนายประเดช และผู้บริหารวินด์ ช่วยให้เกิดความสมดุลย์และโปร่งใส ส่วนตำแหน่งผู้บริหารใน วินด์ของนายณัฐวุฒิ ไม่ได้ลาออก ซึ่งไม่มีอำนาจลงนามผูกพันธ์ใด ๆ กับบริษัทแล้ว

แหล่งข่าวเชื่อถือได้ กล่าวอีกว่า นอกจากนายณัฐวุฒิ ลาออกแล้ว ยังมีนายธันว์ เหรียญสุวรรณ กรรมการผู้มีอำนาจ ซึ่งคุมการเงิน ได้ยื่นหลังสือลาออกจากตำแหน่งกรรมการ วันเดียวกับณัฐวุฒิ  3 ก.ย.ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการเพื่อแทนกรรมการที่ลาออกทั้ง 2 คน คณะกรรมการบริหาร สามารถแต่งตั้งสวมแทน 2 คนนี้ได้ ส่วนตำแหน่งเลือก “ประเดช กิตติอิสรานนท์ ” เป็นกรรมการเพิ่ม อยู่ในวาระ เพิ่มกรรมการ ของการประชุม 10 ก.ย.นี้

ด้านผู้ถือหุ้น WEH  กล่าวว่า  การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น WEH วันพฤหัสบดีที่ 10 ก.ย.นี้  ผู้ถือหุ้นคาดหวัง เห็นการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีเพื่อให้ WEH สามารถเดินหน้าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ โดยวาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้ คือการปลด นายณพ ณรงค์เดช และนายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ ออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เนื่องจากนายณพ มีคดีความที่ถูกฟ้องร้องจำนวนมาก ซึ่งทำให้บริษัทได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องในหลายด้าน รวมทั้งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัทด้วย

กลุ่มผู้ถือหุ้นมากกว่า 200 ราย  ยอมรับว่า ประเด็นปัญหาระหว่างที่เกิดขึ้น มีนายณพ เป็นศูนย์กลางของปัญหา ทั้งปัญหากับนายนพพร , ปัญหากับครอบครัว และปัญหากับนายประเดช ส่งผลกระทบกับการเข้าตลาดหุ้น ต้องการให้ปัญหาของนายณพ จบเร็วที่สุด รวมทั้งวิงวอนให้กรรมการอิสระทุกคน  แสดงให้เห็นว่า จะมีการตรวจสอบการทุจริตอย่างโปร่งใสและพิสูจน์ความจริงว่ามีการทุจริตจริงหรือไม่ พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานให้ชัดเจนปราศจากข้อสงสัยทั้งปวง

“ณพ ให้ความหวังผู้ถือหุ้น เรื่องเข้าตลาดหลักทรัพย์อยู่ตลอดเวลา  แต่ผ่านมา 5 ปี ยังไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลง และมองไม่เห็นว่าจะได้เข้าตลาดเมื่อไร ซึ่งแสดงให้เห็นว่า นายณพ ต้องการหลีกเลี่ยงการตรวจสอบตัวเองและ WEH หรือไม่ ” แหล่งข่าวกล่าว

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ยังมีความกังวลถึงเรื่องการประชุมที่จะเกิดขึ้นว่า อาจจะไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย ที่ต้องการซักถามนายณพถึงข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่อประเด็นที่เป็นกระแสลบต่อบริษัททุกประเด็น เพราะนายณพและทีมทนายความอาจจะใช้ข้ออ้างทางกฎหมาย เพื่อยุติการประชุม จนทำให้การประชุมไม่มีความคืบหน้าในที่สุด

เสี่ยใหญ่ผถห. กล่าวว่า  กลุ่มผู้ถือหุ้นวินด์ ฯ  ได้เซ็นมอบอำนาจให้กับโบรกเกอร์หนึ่งไปดำเนินการ โดยผถห.ส่วนใหญ่ ต้องการให้ณพ ณรงค์เดช ชี้แจงค่าใช้จ่าย , ค่าที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์และที่ปรึกษากฎหมาย สิ่งที่ผถห.ทุกข์ใจคือ การลงทุนมา 6 ปี เงินจม เข้าตลาดหุ้นไม่ได้ ไม่มีเงินปันผล ตอนนี้ เอาแค่ปันผลก็ยังดี ” เสี่ยใหญ่กล่าว