“ศุภจักร ไตรรัตโนภาส” เข้าถือหุ้น TRITN กว่า 12.24%

HoonSmart.com>> “ศุภจักร ไตรรัตโนภาส” เข้าถือหุ้น “ไทรทัน โฮลดิ้ง” สัดส่วนกว่า 12.24%

ศุภจักร ไตรรัตโนภาส

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นายศุภจักร ไตรรัตโนภาส รายงานการได้มาหุ้นของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง (TRITN) เมื่อวันที่ 1 ก.ย.2563 สัดส่วน 12.2488% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จากก่อนหน้าไม่ได้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ นาย Jamil Mohamed รายงานการจำหน่ายหุ้นของ TRITN เมื่อวันที่ 27 ส.ค.2563 จำนวน 1,180 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 12.2488% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ทำให้ไม่เหลือถือหุ้นอีก

ราคาหุ้น TRITN ปิดตลาด 2 ก.ย.2563 ที่ราคา 0.31 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 2,38 ล้านบาท

ขณะที่ 1 ก.ย.ที่นายศุภจักร เข้าซื้อหุ้น ราคาปิด 0.31 บาท +0.01 บาท หรือ +3.33% มูลค่าการซื้อขาย 8.00 ล้านบาท จากราคาเปิดและสูงสุดที่ 0.31 บาทและลงไปต่ำสุด 0.30 บาท

อ่านข่าว

Jamil Mohamed ขายหุ้น TRITN เกลี้ยงพอร์ต 12.2488%