รพ.วิภาวดี เก็บหุ้น SKR เพิ่ม 0.4% ถือเพิ่มเป็น 15.04%

HoonSmart.com>> รพ.วิภาวดี เข้าเก็บหุ้น “ศิครินทร์” เพิ่ม 8 ล้านหุ้น หรือกว่า 0.4% ขยับถือหุ้นเพิ่มเป็น 15.04%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี (VIBHA) รายงานการได้มา หุ้นของบริษัท ศิครินทร์ (SKR) เมื่อวันที่ 27 ส.ค.2563 จำนวน 8 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 0.4001% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็นจำนวน 300.75 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 15.0424% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ