SCM เคาะราคา IPO ที่ 1.90 บาท เปิดจอง 27-28,31 ส.ค.-1 ก.ย.

HoonSmart.com>>”ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์” เดินหน้าขาย IPO 150 ล้านหุ้น สรุปราคาหุ้นละ 1.90 บาท ระดมเงิน 285 ล้านบาท ขยายสาขาและธุรกิจให้เติบโตแข็งแกร่ง

บริษัทซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ (SCM) เตรียมเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) จำนวน 150 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 1.90 บาท จากมูลค่าที่ตราไว้(พาร์)หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าประมาณ 285 ล้านบาท ระยะเวลาจองซื้อในวันที่ 27, 28 และ 31 ส.ค. 2563 และวันที่ 1 ก.ย. 2563 โดยมีบล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และแกนนำการจัดจำหน่ายหุ้นครั้งนี้

การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ แบ่งจำนวน 15 ล้านหุ้น คิดเป็น 10%  เสนอขายให้แก่บุคคลที่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ , เสนอขายจำนวน  22.5 ล้านหุ้นหุ้น หรือ  15% ให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และเสนอขายจำนวน 112.5 ล้านหุ้น คิดเป็น 75% ตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายมีข้อตกลงไม่รับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 129 ล้านหุ้น แต่มีข้อตกลงในการรับประกันผลการจัดจำหน่ายอย่างแน่นอนทั้งจำนวน จำนวน 21 ล้านหุ้น

ส่วนวัตถุประสงค์ของการระดมทุน บริษัทเตรียมนำเงินที่ได้รับในครั้งนี้ ใช้สำหรับแผนการขยายสาขาและปรับปรุงสาขาเดิม และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ เพื่อรองรับแผนขยายธุรกิจในอนาคต เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า สอดรับกระแสผู้บริโภคในยุค New Normal และสังคม Aging Society ที่คนหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้น ซึ่งมั่นใจว่าจะช่วยผลักดันรายได้และกำไรเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคต

บริษัท SCM ดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปโภคและบริโภคในรูปแบบเครือข่ายผ่านนักธุรกิจในประเทศและตัวแทนจัดจำหน่ายต่างประเทศอีก 6 ประเทศ ทั่วภูมิภาคอาเซียน โดยแบ่งกลุ่มธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1.กลุ่มธุรกิจแบบเครือข่าย จำหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปโภคและบริโภคทั้งในและต่างประเทศ เป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ จำแนกเป็น 6 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่  กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร , กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง, กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว ,กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าใช้ในครัวเรือน , กลุ่มผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี

2.กลุ่มธุรกิจให้บริการคำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจเครือข่ายและรับจัดงานสัมมนา ดำเนินธุรกิจโดย บริษัท ซัคเซส สปิริต   (SPT) และ SCM Spirit (Myanmar) Co., Ltd. (SPM) เพื่อสนับสนุนธุรกิจเครือข่ายในประเทศ และตัวแทนจำหน่ายสินค้าในต่างประเทศที่มีเครือข่ายสมาชิกและฐานลูกค้าเป็นของตนเอง
และ 3. กลุ่มธุรกิจโรงงานผลิตสินค้า ดำเนินธุรกิจโดยบริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ แล็บบอราทอรี่   (SML) และน้องใหม่ บริษัท เอสซีเอ็ม อินโนเวทีฟ จำกัด (SMI) ที่เป็นบริษัทที่ SCM เข้าลงทุนในช่วงเดือน มี.ค.2563 ที่ผ่านมา โดยจะดำเนินการจัดตั้งเป็นโรงงานผลิตสินค้าเฉพาะภายในกลุ่มบริษัท