EASTW ปันผลระหว่างกาล 0.16 บาท XD 2 ก.ย.นี้

HoonSmart.com>> บอร์ด “อีสท์วอร์เตอร์” ไฟเขียวจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นอัตรา 0.16 บาท ขึ้น XD 2 ก.ย. จ่ายเงิน 18 ก.ย.63

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก (EASTW) เปิดเผยมติคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค.2563-30 มิ.ย. 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.16 บาท กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผลวันที่ 3 ก.ย. 2563 ขึ้น XD วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล 2 ก.ย. 2563 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 ก.ย. 2563

ราคาหุ้น EASTW ปิดตลาดที่ 9.75 บาท -0.10 บาท หรือ -1.02% มูลค่าการซื้อขาย 13.52 ล้านบาท