10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ก.ค. 2563

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Equity Large-Cap_July 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพASP-ERF6.29-2.221.442.60
2แอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไรชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีASP-GLTF-T2.02-5.071.321.97
3แอล เอช สมาร์ท หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผล และสิทธิประโยชน์ทางภาษีLHSMARTLTF-D-1.07-8.742.49--
4ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30SCBLT1-8.85-10.50.241.21
5เค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพKTHAICGRMF-4.23-10.90----
6แอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีASP-LTF-T0.21-11.31-0.960.93
7แอล เอช โกรทชนิดจ่ายปันผลLHGROWTH-D-4.47-11.38-0.243.63
8แอล เอช โกรทชนิดสะสมมูลค่าLHGROWTH-A-4.50-11.41-0.213.69
9แอล เอช โกรทชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติLHGROWTH-R-4.50-11.43-0.293.61
10แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผลLHSTRATEGY-D-3.51-11.611.99--

Equity Small MidCap_July 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี 
1แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ASP-SME11.577.19----
2แอสเซทพลัส สมอล แอนด์มดิ แคป อคิวติี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีASP-SMELTF-T12.266.22----
3กรุงไทยหุ้น Mid-Small CapKTMSEQ13.773.13-1.523.16
4ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์TSF0.921.8111.728.82
5เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาวMIDSMALLLTF7.480.89----
6เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ปM-MIDSMALL7.170.452.896.56
7ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน B)TMSLTF-B6.160.033.81--
8ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (B)TMSRMF-B6.31-0.203.39--
9ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน A)TMSLTF-A5.82-0.563.24--
10ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)TMSRMF-A5.97-0.842.733.92

Property Indirect_July 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพLHTPROPRMF-16.18-13.467.86--
2แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดจ่ายเงินปันผลLHPROPINFRA-D-16.57-14.396.14--
3แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้LHTPROP-17.54-14.936.587.81
4เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์MPDIVMF-18.61-16.317.708.33
5เอ็มเอฟซี สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพM-PROP RMF-19.65-16.977.17--
6แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ILHPROP-I-18.81-17.005.99--
7วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์ONEPROP-D-19.23-18.263.353.41
8ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิลT-PropInfraFlex-18.45-18.354.80--
9เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์M-Property-21.36-19.047.898.34
10วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพONEPROP-RMF-20.10-19.942.453.62

Aggressive Allocation_July 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทีซีเอ็ม พลทรัพย์TCMCSF12.2110.98.967.01
2ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์TISCOAGF2.876.019.697.88
3เอ็มเอฟซี เฟล็กซิเบิล อินเวสเมนท์M-FLEX2.303.79-6.86-6.73
4เค ฟิต แอลโลเคชั่น XLK-FITXL1.952.64----
5กรุงไทยสุขใจ ชนิดสะสมมูลค่าKTSUK-A1.252.55----
6กรุงไทยสุขใจ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)KTSUK-D1.242.53----
7กรุงไทยศรีสิริ ชนิดสะสมมูลค่าKTSRI-A0.480.79----
8กรุงไทยศรีสิริ ชนิดจ่ายเงินปันผลKTSRI-D0.470.71----
9กรุงไทยมีทรัพย์ ชนิดสะสมมูลค่าKTMEE-A0.16-0.71----
10กรุงไทยมีทรัพย์ ชนิดจ่ายเงินปันผลKTMEE-D0.12-0.98----

Moderate Allocation_July 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1บีแคป โกลบอล เวลท์ 50BCAP-GW50-0.910.19
2เค ฟิต แอลโลเคชั่น MK-FITM1.31-0.41----
3ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4SCBSMART4-2.74-0.433.052.75
4บีแคป โกลบอล เวลท์ 75BCAP-GW75-2.70-2.07----
5กรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKTWP-A-2.78-3.860.19--
6ไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์ ชนิดสะสมมูลค่าSCBMILDA-4.23-3.93----
7เค ไลฟ์สไตล์ 2520K-2520-2.89-4.84-0.301.92
8เค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพKBLRMF-3.33-5.41-0.750.38
9ไทยพาณิชย์มิกซ์ คลาสสิก ชนิดสะสมมูลค่าSCBCLASSICA-4.55-5.42----
10เค แพลน 3K-PLAN3-2.20-5.660.152.24

Conservative Allocation_July 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 1 ปี3 ปี 5 ปี
1บีแคป โกลบอล เวลท์ 10BCAP-GW100.121.09----
2เค ฟิต แอลโลเคชั่น SK-FITS0.710.52----
3บีแคป โกลบอล เวลท์ 25BCAP-GW25-0.380.39----
4กรุงศรีมิกซ์ 2TMKFMX2TM0.02-0.030.851.12
5ภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-LightPHATRA SG-AA Light-0.72-0.12----
6เค ไลฟ์สไตล์ 2500K-2500-0.56-0.760.751.28
7ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3SCBSMART3-2.22-1.122.122.30
8วรรณ ดีไลท์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปONE-DELIGHT-RA-3.92-1.98----
9วรรณ ดีไลท์ ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปONE-DELIGHT-RD-3.92-1.98----
10ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัมTCINC-2.83-2.00----

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ก.ค. 2563

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ก.ค. 2563

10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ก.ค. 2563

ขอบคุณข้อมูลจาก