10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ก.ค. 2563

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

[table “GlobalEquity_July2020” not found /]

[table “AsiaPacificex-JapanEquity_July2020” not found /]

[table “EmergingMarketEquity_July2020” not found /]

[table “USEquity_July2020” not found /]

[table “EuropeEquity_July2020” not found /]

[table “JapanEquity_July2020” not found /]

[table “ChinaEquity_July2020” not found /]

[table “GlobalHealthCare_July2020” not found /]

[table “Property-IndirectGlobal_July2020” not found /]

[table “GlobalAllocation_July2020” not found /]

[table “CommoditiesPreciousMetals_July2020” not found /]

[table “474CommoditiesEnergy_July2020” not found /]

[table “ForeignInvestmentMiscellaneou_July2020” not found /]

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ก.ค. 2563

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ก.ค. 2563

10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ก.ค. 2563

 

ขอบคุณข้อมูลจาก