10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ก.ค. 2563

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Global Equity_July 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปONE-UGG-RA42.8059.3223.60--
2เค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่าK-CHANGE-A(A)36.3252.78----
3ฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่นPWIN37.6045.35----
4วรรณ อัลติเมท โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพONE-UGERMF25.7541.2216.61--
5แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ASP-DISRUPT30.9840.93----
6แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพASP-DISRUPTRMF28.4834.94----
7พรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มPRINCIPAL GOPP-C18.9829.90----
8พรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่าPRINCIPAL GOPP-A18.9929.5916.26--
9ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์UNI16.7827.55----
10บัวหลวงหุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่B-FUTURE21.4325.72----

Asia Pacific ex-Japan Equity_July 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยีM-ATECH23.8243.76----
2ยูโอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย ชนิดไม่จ่ายเงินปันผลUOBSCI-N10.4623.524.884.76
3ยูโอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย ชนิดจ่ายเงินปันผลUOBSCI-D10.4123.474.864.73
4ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active EquityTMBAGLF12.2317.411.034.56
5ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพTMBAGLRMF11.9317.061.11--
6แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟMS-ASIAN SM11.0513.87-0.69-1.34
7แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพMS-ASM RMF10.8613.26-1.81-2.14
8ยูโอบี สมาร์ท เอเชียUOBSA7.5311.52-2.580.51
9ออล เอเชีย อีควิตี้ASIA-E4.9811.380.330.06
10ไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBAEMP5.9311.21----

Emerging Market Equity_July 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กองทุนเปิดวรรณเอเอ็ม โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต เอควิตี้1AM-GEM6.7213.480.011.40
2กองทุนเปิด บริคBRIC7.8910.044.703.93
3กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต-ELHEM-E6.128.18----
4กองทุนเปิดเคแทม อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-EMEQ-A3.958.16----
5กองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์KF-BRIC3.637.245.635.87
6กองทุนเปิดทหารไทย Emerging Markets Equity IndexTMBEMEQ2.966.39-1.491.40
7กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริคASP-BRIC0.166.303.026.33
8กองทุนเปิดเค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุนK-SEMQ1.185.931.42--
9กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้K-GEMO-0.314.203.026.22
10กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์ABGEM3.494.04-1.860.89

US Equity_July 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผลK-USXNDQ-A(D)19.9236.5220.7017.48
2เค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผลK-USA-A(D)30.7735.5822.8916.93
3ไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBBLNP13.9528.55----
4ไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์SCBBLN13.3227.4714.0111.27
5เคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์KT-US-A14.1323.6813.438.91
6ทหารไทย US Blue Chip EquityTMBUSBLUECHIP11.7620.2215.85--
7ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์TUSEQ-UH1.8311.777.88--
8ไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBS&P500P1.8710.51----
9ไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBS&P500E1.8710.44----
10อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท ฟันด์ABAG0.7710.387.375.42

Europe Equity_July 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFEURORMF6.1118.423.763.56
2กรุงศรียุโรปอิควิตี้KF-EUROPE5.9318.293.743.15
3อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ยูโรเปี้ยน โกรท ฟันด์ABEG5.4116.226.003.21
4เค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพKEURMF0.9113.016.845.21
5เค ยูโรเปียน หุ้นทุนK-EUROPE0.5712.726.945.18
6กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์KF-HEUROPE-1.1810.946.885.19
7ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปสมอลแคป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBEUSMP-7.567.77----
8แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ยูโรเปี้ยน โกรท เอฟไอเอฟชนิดสะสมมูลค่าMS-EUROPE-A-0.726.31-2.16-2.07
9แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ยูโรเปี้ยน โกรท เอฟไอเอฟชนิดจ่ายเงินปันผลMS-EUROPE-D-0.736.29-2.16-2.07
10ไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคปSCBEUSM-8.306.044.58--

Japan Equity_July 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพKFJAPANRMF4.4714.38-2.60--
2กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผลKF-HJAPAND4.1812.150.561.33
3อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เจแปน ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์ABJO1.7911.95-1.280.35
4ทิสโก้ เจแปน แอคทีฟ อิควิตี้TISCOJPA3.8210.712.46--
5พรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้PRINCIPAL JEQ1.1210.241.09-0.50
6ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBNK225P-5.513.45----
7ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBNK225E-5.512.84----
8ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่นSCBNK225-5.982.414.522.36
9ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น ชนิดจ่ายเงินปันผลSCBNK225D-6.002.374.502.34
10ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพTJPRMF-6.261.653.090.72

China Equity_July 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ASP-EVOCHINA37.8946.56----
2บัวหลวงหุ้นจีนB-CHINE-EQ25.2441.05----
3ยูโอบี สมาร์ท เกรธเธอร์ ไชน่าUOBSGC25.6532.775.056.10
4เกรธเธอร์ ไชน่าGC23.2832.558.607.20
5ยูไนเต็ด ออล ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์UCHINA15.2932.17----
6วรรณ ออล ไชน่า อิควิตี้ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปONE-ALLCHINA-RA16.2031.52----
7แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟMS-CHINA VALUE26.2830.369.177.39
8ทหารไทย China OpportunityTMBCOF20.4529.8215.5214.87
9ทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพTMBCORMF19.8528.8315.11--
10เคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-CHINA-A23.5926.344.24--

Global Health Care_July 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้TGHDIGI31.8740.29----
2แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ASP-IHEALTH27.5736.63----
3เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน UnhedgedK-GHEALTH(UH)10.0924.258.84--
4กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ชนิดสะสมมูลค่าKFHEALTH-A8.4422.79----
5บัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์BCARE8.9322.727.834.61
6บัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพBCARERMF8.9322.537.574.19
7กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผลKFHEALTH-D8.2022.526.370.42
8กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFHCARERMF8.2122.486.360.71
9ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์UOBSHC9.5521.946.853.60
10ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพUHCRMF9.9221.937.08--

Property - Indirect Global_July 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผลKFGPROP-D-8.13-0.043.85--
2เคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์KT-PROPERTY-10.42-1.504.884.62
3เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์I-REITs-9.83-2.76-4.621.32
4เคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-PROPERTY RMF-11.65-2.884.104.02
5แอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้ASP-EUPROP-19.33-3.581.39--
6วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ สิงคโปร์ONEPROP-SG-11.45-7.37-0.920.97
7ทิสโก้ ยูเอส รีทTUSREIT-13.77-8.41-0.352.05
8ไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้SCBGPROP-16.37-10.33-0.75--
9เค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุนK-GPROP-15.54-11.6-3.87-2.13
10ทิสโก้ เอเชียน รีทTAREIT-18.47-12.24----

Global Allocation_July 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์KF-ORTFLEX23.9845.9810.067.92
2แอสเซทพลัส StrategicASP-STRATEGIC25.7536.3210.503.46
3ไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ ชนิดสะสมมูลค่าSCBROBOA12.6021.85----
4วรรณ ยูเอส รีคอฟเวอรี่ ออพพอร์ทูนิตี้ ฟันด์1US-OPP7.5117.6610.098.71
5เค โกลบอล แอลโลเคชั่นK-GA3.9310.043.313.33
6เอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท ฟันด์MGS6.689.862.260.31
7เค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพKGARMF3.869.823.203.24
8ยูโอบี โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพUOBGARMF3.669.762.642.17
9ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชั่น ฟันด์UOBSGA3.369.432.982.55
10ไทยพาณิชย์ Global Population Trend เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMPOP3.458.54----

Commodities Precious Metals_July 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทหารไทย โกลด์ ฟันด์TMBGOLD23.8239.4411.578.05
2ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ชนิดจ่ายเงินปันผลUOBSG-D23.2438.0711.147.62
3ธนชาตทองคำแท่ง-UHTGOLDBULLION-UH24.4038.0412.299.08
4ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผลUOBSG-N23.1937.9911.097.71
5ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UHTGOLDRMF-UH23.9137.2611.878.85
6เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ ฟันด์I-GOLD24.8636.4013.249.83
7ไทยพาณิชย์โกลด์SCBGOLD23.6036.3412.068.85
8ไทยพาณิชย์โกลด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBGOLDE23.8836.29----
9ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-HTGOLDRMF-H24.7236.2013.3910.87
10ธนชาตทองคำแท่ง-HTGOLDBULLION-H24.6336.1013.3610.89

Commodities Energy_July 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัสออยล์ASP-OIL-17.85-26.07-6.65-11.16
2ทหารไทยออย์ฟันด์TMBOIL-19.04-26.20-7.57-12.41
3เคแทม ออยล์ ฟันด์KT-OIL-19.54-26.90-7.93-12.65
4กรุงศรี ออยล์KF-OIL-19.58-26.93-9.21-13.28
5ไทยพาณิชย์ออยล์SCBOIL-20.08-27.78-5.73-10.06
6เค ออยล์K-OIL-20.50-28.53-6.41-10.26
7ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์TISCOOIL-21.03-29.41-7.16-11.02
8เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์I-OIL-55.70-59.95-24.09-22.70
9ทิสโก้ ยูเอส ออยล์TUSOIL-65.39-69.24-30.35-26.02
ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6TOIL6-67.08-70.64-31.11-26.69

Foreign Investment Miscellaneou_July 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ธนชาต โกลบอล เอ็นเนอร์จี ฟันด์T-GlobalEnergy9.2319.604.821.17
2กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ตKF-GLS14.0216.335.18--
3ธนชาตอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ แน็ชเชอรัล รีซอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์T-INFRA4.2013.176.004.40
4ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y2UDBC3Y22.767.47----
5ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y1UDBC3Y12.096.43----
6เค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยKHY23A-UI-4.06-1.12----
7ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตี้UOBSC-4.02-9.14-9.16-8.05
8แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยASP-LEGACY-UI-14.83-11.54----
9พรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้PRINCIPAL GCF-8.17-11.55-4.71-2.95
10เค อะกริคัลเจอร์K-AGRI-10.67-11.80-11.58-7.47

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ก.ค. 2563

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ก.ค. 2563

10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ก.ค. 2563

 

ขอบคุณข้อมูลจาก