10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ก.ค. 2563

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Mid Long Term Bond_July 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพKFLTGOVRMF1.444.233.142.47
2กรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อการเลี้ยงชีพRMF30.972.781.591.43
3กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFAFIXRMF-0.392.47----
4ไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการเลี้ยงชีพSCBRM2-0.372.351.971.74
5กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพKFMTFIRMF0.172.242.031.89
6กรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพRMF20.262.191.641.62
7กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ ชนิดสะสมมูลค่าKFAFIX-A-0.092.182.44--
8กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผลKFMTFI-D0.172.071.971.78
9เค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพKGBRMF0.132.021.841.81
10เค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปK-FIXEDPLUS-A0.141.94----

Short Term Bond_July 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปีKTFIX-1Y3Y0.722.742.172.00
2กรุงไทยตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนสถาบันKTFIXPLUS-I0.682.672.12--
3กรุงไทยตราสารหนี้ พลัส ชนิดสะสมมูลค่าKTFIXPLUS-A0.602.562.04--
4กรุงไทยตราสารหนี้ พลัส ชนิดจ่ายเงินปันผลKTFIXPLUS-D0.602.552.031.98
5กรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพKFGOVRMF0.982.491.651.54
6แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพLHGOVRMF1.052.481.401.11
7พรินซิเพิล ตราสารหนี้PRINCIPAL FI0.422.362.452.50
8พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มPRINCIPAL iFIXED-C0.112.252.062.00
9อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินคัม ครีเอชั่นABINC0.822.191.571.41
10ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า)SCBFP0.382.131.901.92

Money Market_July 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มPRINCIPAL iDAILY-C0.271.721.321.31
2ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคลTCMF-I0.481.27----
3ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอยTCMFENJOY0.451.221.321.40
4เค ตราสารหนี้ระยะสั้นK-SF0.441.191.211.28
5เอ็มเอฟซีตราสารหนี้ระยะสั้นMMM0.381.071.091.15
6พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนสถาบันPRINCIPAL iDAILY-I0.311.05----
7ธนชาตบริหารเงินT-CASH0.391.041.121.16
8เค บริหารเงินK-CASH0.331.021.161.21
9ทาลิส ตลาดเงินTLMMF0.341.001.15--
10ภัทร มันนี่ โพสิทีฟPHATRA MP0.320.991.131.19

Global Bond_July 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์KF-TRB4.498.513.282.88
2เคแทม เวิลด์ คอปเปอร์เรท บอนด์ ฟันด์KT-WCORP3.627.724.113.62
3ภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์PHATRA G-UBOND-H2.986.51----
4ภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์เฮดจ์ ชนิด FPHATRA G-UBOND-H -F2.986.51----
5ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติUDB-N2.686.11----
6ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติUDB-A2.686.11----
7ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลียSCBAUD7.065.57-4.63-2.04
8เคแทม เวิลด์ บอนด์ ฟันด์KT-BOND3.175.553.230.76
9เคแทม เวิลด์ บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-BOND RMF2.875.233.270.73
10เค โกลบอล บอนด์K-GB3.014.992.970.54

Emerging Market Bond_July 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่SCBEMBOND2.026.083.703.99
2ทีเอ็มบี Asian BondTMBASIAB1.643.982.38--
3ตราสารหนี้เอเชียASIA-B-0.203.052.472.92
4เค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์K-APB-2.811.58----
5เอเชี่ยน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผลADR-D-0.320.14-0.200.69
6ทีเอ็มบี Emerging BondTMBEBF-2.46-0.991.27--
7อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟันด์AEOB-5.04-3.10-0.192.68
8กรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์KF-ELI-5.23-4.04-1.300.91

 

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ก.ค. 2563

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ก.ค. 2563

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ก.ค. 2563

 

ขอบคุณข้อมูลจาก