10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ก.ค. 2563

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

กองทุน LTF_July 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี 3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัส สมอล แอนด์มดิ แคป อคิวติี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีASP-SMELTF-T12.266.22----
2เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาวMIDSMALLLTF7.480.89----
3ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน B)TMSLTF-B6.160.033.81--
4ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน A)TMSLTF-A5.82-0.563.24--
5เค สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผลKSDLTF-0.71-2.770.240.17
6แอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไรชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีASP-GLTF-T2.02-5.071.321.97
7วรรณเอเอ็มสมาร์ทหุ้นระยะยาว1SMART-LTF-6.03-6.71-2.30-1.91
8ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ทSCBLTS-3.13-6.80-0.550.10
9แอล เอช สมาร์ท หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผล และสิทธิประโยชน์ทางภาษีLHSMARTLTF-D-1.07-8.742.49--
10ธนชาต Small Medium Cap หุ้นระยะยาวT-SMCapLTF2.18-10.98-3.38--

RMF - Quity_July 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1วรรณ อัลติเมท โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพONE-UGERMF25.7541.2216.61--
2กรุงศรีโลกบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFGTECHRMF24.2837.71----
3แอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการเลี้ยงชีพASP-ROBOTRMF26.5137.18----
4แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพASP-DISRUPTRMF28.4834.94----
5ทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพTMBCORMF19.8528.8315.11--
6บัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพB-INNOTECHRMF12.3427.95----
7เคแทม ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-CHINA RMF23.1625.68----
8บัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพBCARERMF8.9322.537.574.19
9กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFHCARERMF8.2122.486.360.71
10ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพUHCRMF9.9221.937.08--

RMF - Allocation_July 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1เค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพKGARMF3.869.823.203.24
2ยูโอบี โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพUOBGARMF3.669.762.642.17
3ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMGW3.958.413.332.37
4ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMGWP3.547.983.662.18
5คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2CPRMF20.421.211.681.53
6ทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพTMBGINCOMERMF-1.170.601.63--
7ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพUGISRMF-1.270.43----
8เอ็มเอฟซีคุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพM-CR-0.46-0.250.500.67
9คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5CPRMF5-0.41-0.370.830.82
10คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1CPRMF1-0.48-0.500.700.71

RMF - Fixed Income_July 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี 3 ปี 5 ปี
1เคแทม เวิลด์ บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-BOND RMF2.875.233.270.73
2ทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพTMBGRMF2.324.242.640.53
3กรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพKFLTGOVRMF1.444.233.142.47
4ธนชาตโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพT-GlobalBondRMF1.223.570.25-1.90
5กรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อการเลี้ยงชีพRMF30.972.781.591.43
6กรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพKFGOVRMF0.982.491.651.54
7แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพLHGOVRMF1.052.481.401.11
8กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFAFIXRMF-0.392.47----
9ไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการเลี้ยงชีพSCBRM2-0.372.351.971.74
10กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพKFMTFIRMF0.172.242.031.89

RMF - Other_July 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UHTGOLDRMF-UH23.9137.2611.878.85
2ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-HTGOLDRMF-H24.7236.2013.3910.87
3เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพI-GOLDRMF24.6735.8212.299.16
4บัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพBGOLDRMF22.4534.4511.328.26
5กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพKFGOLDRMF21.7633.78.586.51
6ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพTGOLDRMF22.4332.7312.089.70
7ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBGOLDHRMF22.4932.7112.3810.09
8เค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพKGDRMF22.4332.6212.6610.47
9ยูโอบี โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ - HUOBGRMF-H22.4432.6112.099.84
10เคแทม โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-GOLD RMF22.3632.5012.339.69

 

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ก.ค. 2563

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ก.ค. 2563

10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ก.ค. 2563

 

ขอบคุณข้อมูลจาก