NEX แจงไม่มีพัฒนาการใดที่ไม่เปิดเผย ไม่ทราบเหตุหุ้นพุ่ง

HoonSmart.com>> “เน็กซ์ พอยท์” แจงตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่มีพัฒนาการใดที่ไม่เปิดเผย และไม่ทราบสาเหตุราคาหุ้นเพิ่มขึ้น  กดราคาแม่-ลูกร่วง 

บริษัท เน็กซ์ พอยท์ (NEX) ชี้แจง Trading Alert List ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการสอบถามถึงพัฒนาการใดๆ ที่อาจส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เนื่องจากพบว่าสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากวันก่อนหน้าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและหรือผู้ลงทุนได้มีข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างครบถ้วน

บริษัทขอชี้แจง ประเด็น 1. บริษัทมีพัฒนาการใดๆ ที่ยังไม่ได้เปิดเผย หรือสารสนเทศที่มีนัยสำคัญที่บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาและอาจเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระยะเวลาอันใกล้ เช่น การเพิ่มทุน การร่วมทุน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหรือข้อพิพาทที่สำคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพการซื้อขายที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่นั้น ซึ่งประเด็นดังกล่าวการเพิ่มทุนของบริษัทยังคงเป็นไปตามกระบวนการตามที่ได้แจ้งในมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2563 ที่ได้เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

นอกจากนี้ไม่ทราบสาเหตุอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อการซื้อขาย

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ออกมาเตือนหุ้น NEX และ NEX – W 2 ระดับราคาและปริมาณการซื้อขายเปลี่ยนแปลงไปมากจากช่วงก่อนหน้า และให้บริษัทชี้แจงข้อมูล (Trading Alert List)

ด้านการซื้อขายวันที่ 21 ก.ค. 63  ราคาหุ้น  NEX ลงไปต่ำสุด 5.15 บาท ก่อนขึ้นมาปิดที่ 5.60 บาท-0.15 บาท หรือ-2.61% และ NEX-W2 ปิดที่ 4.24 บาท-0.12บาท หรือ 2.75%

อ่านข่าว

แห่เก็งกำไรหุ้นเล็กวิ่งสลอน ตลาดดับร้อน แม่-ลูก NEX ยกระดับ 2