KTB กำไรแค่ 3.8 พันลบ.ดิ่ง 53% ทุ่มตั้งสำรอง 1.4 หมื่นลบ. Q2/63

HoonSmart.com>>ธนาคารกรุงไทยตั้งการ์ดสูง ไตรมาส 2/63  กดกำไรเหลือเพียง 3,829 ล้านบาท คุยมีกำไรจากการดำเนินงาน 20,107 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.9%จากไตรมาสแรก ครึ่งปีแรกกำไรแค่ 10,296 ล้านบาท หดตัว  33.44% เจอสำรองตั้ง  23,235 ล้านบาท ของการบินไทย-โรงสี สินเชื่อพุ่ง 9.4% NIM ลดลง   

ธนาคารกรุงไทย (KTB) มีกำไรสุทธิ 3,829 ล้านบาทในไตรมาส 2/63 ลดลง 40.78% จากไตรมาสแรกที่มีกำไรจำนวน 6,466 ล้านบาท และหดตัว 53.12% เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน รวมครึ่งปีนี้มีกำไร 10,296 ล้านบาท ลดลงประมาณ 33.44% จากกำไรสุทธิ 15,471 ล้านบาทในช่วงเดียวกันปีก่อน

ผยง ศรีวณิช

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ครึ่งปีแรก ธนาคารมีกำไรก่อนสำรองเท่ากับ 37,604 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11% โดยรายได้ดอกเบี้ยสุทธิยังคงใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินและได้รับประโยชน์จากการลดเงินนำส่งกองทุนฟื้นฟู รวมถึงสินเชื่อเพิ่มขึ้นถึง 9.4% ช่วยลดผลกระทบจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายถึง 5 ครั้ง และต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ รวมถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้(NIM) เท่ากับ 3.15% ลดลงจาก 3.54% ในช่วงเดียวกันของปีก่อน หากไม่รวมรายการพิเศษ NIM อยู่ที่ 2.91% ลดลงจาก 3.24%

สำหรับรายได้อื่นยังคงขยายตัวดี ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานก็ลดลงถึง 13.2% ทำให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายดําเนินงานต่อรายได้รวมอยู่ที่ 40.72% ลดลงจาก 46.76% อย่างไรก็ตามหากไม่รวมรายการพิเศษสำรองด้อยค่าทรัพย์สินรอการขายและรายได้ดอกเบี้ยรับจากการขายทอดตลาด ทรัพย์สินหลักประกันจำนอง สัดส่วนนี้จะอยู่ที่ 43.11% เพิ่มขึ้นจาก 41.77% ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่า ธนาคารได้พิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ อย่างรอบคอบ  ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงอย่างรุนแรงและความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลต่อคุณภาพสินเชื่อ จึงตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จำนวน 23,235 ล้านบาท รวมการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตเต็มจำนวนสำหรับลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่รายหนึ่งในธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการที่เกี่ยวกับการขนส่งและได้ตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตเพิ่มเติมในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับโรงสีข้าว ขณะที่ปีที่ผ่านมา ธนาคารได้ตั้งสำรองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 12,891 ล้านบาท ธนาคารมี Coverage Ratio เท่ากับ  126.5% และ NPLs Ratio-Gross เท่ากับ  4.35% เทียบกับ  4.33% ณสิ้นปี2562

สำหรับไตรมาส 2/63 ธนาคารมีกำไรจากการดำเนินงาน 20,107 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.9% เทียบกับไตรมาสแรก สาเหตุหลักจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและรายได้จากการดำเนินการอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานที่ลดลง อย่างไรก็ตาม มีการตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่สูงขึ้น จำนวน 14,710 ล้านบาท เทียบกับการตั้งสำรองหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ 5,561 ล้านบาทในไตรมาสเดียวกันในปีก่อน

ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2563 ธนาคารมียอดสินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 2,151,757 ล้านบาท โดยธนาคารยังคงอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่ 14.86% และอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์ถ่วงน้ำหนักตามความเสี่ยง (งบการเงินเฉพาะ) ที่  18.72% ซึ่งอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

อ่านข่าว

SCB กำไรดี 8,360 ลบ. Q2/63 ตั้งสำรองสูง 9.7พันลบ.หั่นเป้าปีนี้

ผิดหวังกำไร KBANK ทุบหุ้นแบงก์ ระบบเร่งสำรองถึงสิ้นปี ส่อหั่นเป้าราคา