10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 มิ.ย. 2563

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 มิ.ย. 2563

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

กองทุน LTF_June 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี 3 ปี 5 ปี
1เค สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผลKSDLTF-0.65-2.670.510.22
2ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน B)TMSLTF-B-2.70-3.181.14--
3ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน A)TMSLTF-A-3.00-3.740.58--
4แอสเซทพลัส สมอล แอนด์มดิ แคป อคิวติี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีASP-SMELTF-T-2.49-4.32----
5เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาวMIDSMALLLTF-1.24-5.84----
6วรรณเอเอ็มสมาร์ทหุ้นระยะยาว1SMART-LTF-5.81-6.45-2.18-1.90
7ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ทSCBLTS-3.86-6.52-0.32-0.06
8ธนชาต Small Medium Cap หุ้นระยะยาวT-SMCapLTF-1.47-9.70-3.70--
9แอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไรชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีASP-GLTF-T-10.56-12.82-2.23-0.80
10เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTFK70LTF-C(L)-8.42-13.61-1.400.38

RMF - Quity_June 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFGTECHRMF24.3330.59----
2วรรณ อัลติเมท โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพONE-UGERMF19.6529.8513.55--
3แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพASP-DISRUPTRMF19.2328.95----
4บัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพB-INNOTECHRMF8.6724.62----
5แอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการเลี้ยงชีพASP-ROBOTRMF15.0024.10----
6บัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพBCARERMF5.0217.645.654.82
7ทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพTMBCORMF6.7117.6114.77--
8ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพUHCRMF3.6616.194.97--
9กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFHCARERMF5.5614.814.020.91
10เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพKGHRMF4.0314.558.51--

RMF - Allocation_June 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMGW0.044.802.601.70
2ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMGWP-0.954.152.821.42
3ยูโอบี โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพUOBGARMF-0.934.070.971.09
4เค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพKGARMF-1.113.941.702.12
5คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2CPRMF20.521.671.781.61
6คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5CPRMF5-0.34-0.071.010.83
7คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1CPRMF1-0.44-0.250.820.75
8เอ็มเอฟซีคุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพM-CR-0.44-0.310.520.68
9คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 4CPRMF4-0.79-0.750.500.46
10ทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพTMBGINCOMERMF-2.52-1.151.11--

RMF - Fixed Income_June 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี 3 ปี 5 ปี
1กรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพKFLTGOVRMF1.904.943.202.48
2เคแทม เวิลด์ บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-BOND RMF3.614.222.750.37
3ทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพTMBGRMF2.543.222.260.33
4ไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการเลี้ยงชีพSCBRM20.413.092.071.80
5กรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อการเลี้ยงชีพRMF31.283.081.651.49
6กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFAFIXRMF0.193.01----
7กรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพKFGOVRMF1.272.661.711.58
8แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพLHGOVRMF1.352.571.401.11
9กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพKFMTFIRMF0.512.542.111.92
10ภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพPHATRA INRMF0.372.472.292.01

RMF - Other_June 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1บัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพBGOLDRMF19.0824.017.435.19
2ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UHTGOLDRMF-UH19.7723.727.595.44
3เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพI-GOLDRMF18.6323.568.645.65
4ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-HTGOLDRMF-H16.7323.329.966.72
5วรรณโกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพGOLD-RMF16.1023.197.374.55
6กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพKFGOLDRMF18.3623.154.723.45
7เค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพKGDRMF16.2523.059.746.66
8ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBGOLDHRMF16.1222.999.416.18
9ยูโอบี โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ - HUOBGRMF-H16.2822.899.125.98
10เคแทม โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-GOLD RMF16.7122.769.226.26

 

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 มิ.ย. 2563

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 มิ.ย. 2563

10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 มิ.ย. 2563

ขอบคุณข้อมูลจาก