10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 มิ.ย. 2563

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 มิ.ย. 2563

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Global Equity_June 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปONE-UGG-RA40.7751.8822.51--
2เค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่าK-CHANGE-A(A)29.6047.30----
3ฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่นPWIN32.7531.93----
4วรรณ อัลติเมท โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพONE-UGERMF19.6529.8513.55--
5แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพASP-DISRUPTRMF19.2328.95----
6แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ASP-DISRUPT22.1228.22----
7พรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มPRINCIPAL GOPP-C16.0822.95----
8พรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่าPRINCIPAL GOPP-A16.0822.7116.16--
9ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์UNI11.8919.88----
10เอ็มเอฟซี โกลบอล อัลฟ่า ฟันด์MGA12.4917.285.644.54

Asia Pacific ex-Japan Equity_June 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยีM-ATECH14.3733.75----
2ยูโอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย ชนิดไม่จ่ายเงินปันผลUOBSCI-N2.986.942.112.03
3ยูโอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย ชนิดจ่ายเงินปันผลUOBSCI-D2.946.902.081.95
4ออล เอเชีย อีควิตี้ASIA-E-4.523.10-2.16-1.34
5ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active EquityTMBAGLF-2.952.98-1.151.24
6ไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์SCBAEM-3.522.98-1.190.71
7ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพTMBAGLRMF-3.052.91-1.14--
8แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟMS-ASIAN SM1.241.87-3.28-3.86
9ไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์SCBAEMHA-4.951.43----
10แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพMS-ASM RMF0.991.26-4.44-4.62

Emerging Market Equity_June 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1วรรณเอเอ็ม โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต เอควิตี้1AM-GEM-2.122.36-2.04-0.83
2บริคBRIC-3.041.704.061.53
3เคแทม อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-EMEQ-A-6.39-0.27----
4กรุงศรีบริคสตาร์KF-BRIC-7.37-1.273.883.84
5แอล เอช อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต-ELHEM-E-7.40-2.35----
6เค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้K-GEMO-12.32-3.621.683.44
7เค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุนK-SEMQ-12.38-4.32-0.59--
8แอสเซทพลัสบริคASP-BRIC-13.09-4.462.112.02
9ทหารไทย Emerging Markets Equity IndexTMBEMEQ-7.97-4.89-3.21-0.78
10ยูไนเต็ด อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติUEMIF-N-9.54-5.20----

US Equity_June 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผลK-USXNDQ-A(D)15.5230.2119.3717.03
2เค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผลK-USA-A(D)31.0429.9321.1317.00
3ไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์SCBBLN8.2719.8412.81--
4เคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์KT-US-A9.7919.2912.427.89
5ทหารไทย US Blue Chip EquityTMBUSBLUECHIP7.2713.8013.88--
6ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์TUSEQ-UH-0.706.535.55--
7ไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBS&P500P-3.455.90----
8ไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBS&P500E-3.455.83----
9แอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500ASP-S&P500-3.265.177.357.89
10อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท ฟันด์ABAG-1.665.004.364.57

Europe Equity_June 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพKEURMF-3.188.645.045.28
2เค ยูโรเปียน หุ้นทุนK-EUROPE-3.468.495.175.29
3กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์KF-HEUROPE-5.136.895.105.30
4อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ยูโรเปี้ยน โกรท ฟันด์ABEG1.035.573.102.32
5กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFEURORMF-2.535.140.162.84
6กรุงศรียุโรปอิควิตี้KF-EUROPE-2.665.070.142.42
7ทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรทTMBEG-7.380.022.042.28
8ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปสมอลแคป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBEUSMP-12.90-0.13----
9ทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพTMBEGRMF-8.24-0.891.431.66
10เค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุนK-EUSAGE-8.85-1.670.49--

Japan Equity_June 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เจแปน ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์ABJO3.8713.21-1.651.01
2ทิสโก้ เจแปน แอคทีฟ อิควิตี้TISCOJPA1.7213.142.86--
3กรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพKFJAPANRMF3.2512.85-2.94--
4พรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้PRINCIPAL JEQ0.1211.971.43-0.19
5กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผลKF-HJAPAND-0.3710.360.881.20
6ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBNK225P-5.247.08----
7ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBNK225E-5.246.45----
8ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่นSCBNK225-5.726.005.103.13
9ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น ชนิดจ่ายเงินปันผลSCBNK225D-5.735.955.073.11
10ทหารไทย Japan EquityTMBJE-5.705.134.252.55

China Equity_June 2020.xlsx

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1บัวหลวงหุ้นจีนB-CHINE-EQ12.4626.04----
2แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ASP-EVOCHINA19.3125.94----
3ยูไนเต็ด ออล ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์UCHINA7.6219.93----
4วรรณ ออล ไชน่า อิควิตี้ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปONE-ALLCHINA-RA7.4519.88----
5ทหารไทย China OpportunityTMBCOF7.1418.0715.1311.27
6แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟMS-CHINA VALUE12.1918.047.853.98
7เกรธเธอร์ ไชน่าGC4.2617.784.343.63
8ทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพTMBCORMF6.7117.6114.77--
9ยูโอบี สมาร์ท เกรธเธอร์ ไชน่าUOBSGC9.5216.172.102.50
10เคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-CHINA-A8.2214.743.30--

Global Health Care_June 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ASP-IHEALTH22.6630.38----
2ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้TGHDIGI24.8830.38----
3บัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์BCARE5.1217.855.925.24
4บัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพBCARERMF5.0217.645.654.82
5ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์UOBSHC3.5716.254.713.66
6ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพUHCRMF3.6616.194.97--
7เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน UnhedgedK-GHEALTH(UH)6.8816.096.40--
8ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์UGH2.6615.424.333.54
9ภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์PHATRA GHC3.1515.175.220.94
10กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ชนิดสะสมมูลค่าKFHEALTH-A5.7315.03----

Property - Indirect Global_June 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้ASP-EUPROP-18.42-4.800.83--
2กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผลKFGPROP-D-12.02-5.761.68--
3เคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์KT-PROPERTY-12.53-6.202.974.34
4เคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-PROPERTY RMF-13.54-7.542.213.76
5เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์I-REITs-11.22-8.73-4.771.28
6วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ สิงคโปร์ONEPROP-SG-12.11-9.83-1.700.26
7ทิสโก้ ยูเอส รีทTUSREIT-14.93-10.25-1.232.53
8ไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้SCBGPROP-16.40-12.28-1.65--
9ทิสโก้ เอเชียน รีทTAREIT-16.95-14.28----
10ทิสโก้ เจแปน รีทTJREIT-23.51-14.750.74-0.15

Global Allocation_June 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์KF-ORTFLEX14.0138.157.366.73
2แอสเซทพลัส StrategicASP-STRATEGIC14.6022.657.491.35
3ไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ ชนิดสะสมมูลค่าSCBROBOA7.0614.11----
4วรรณ ยูเอส รีคอฟเวอรี่ ออพพอร์ทูนิตี้ ฟันด์1US-OPP0.5012.377.818.38
5เอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท ฟันด์MGS3.427.231.460.41
6ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMGW0.044.802.601.70
7ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัสSCBGLOWP-0.514.462.921.59
8เคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่าKT-IGF-A-0.584.45----
9เคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติKT-IGF-R-0.344.454.894.65
10ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์SCBGLOW-0.204.432.741.94

Commodities Precious Metals_June 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์โกลด์SCBGOLD20.0625.358.025.68
2ไทยพาณิชย์โกลด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBGOLDE20.3325.31----
3ทหารไทย โกลด์ ฟันด์TMBGOLD20.0825.007.575.14
4บัวหลวงโกลด์ฟันด์BGOLD19.8024.897.725.40
5ธนชาตทองคำแท่ง-UHTGOLDBULLION-UH20.3524.468.025.68
6ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBGOLDHE17.0124.43----
7เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ ฟันด์I-GOLD18.7124.199.566.27
8ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์SCBGOLDH16.7624.0110.166.88
9บัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพBGOLDRMF19.0824.017.435.19
10ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ชนิดจ่ายเงินปันผลUOBSG-D19.2923.917.164.72

Commodities Energy_June 2020

ลำดับ ชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัสออยล์ASP-OIL-32.28-28.33-6.32-15.19
2ทหารไทยออย์ฟันด์TMBOIL-33.07-29.28-8.26-15.91
3เคแทม ออยล์ ฟันด์KT-OIL-32.91-29.91-8.56-16.07
4กรุงศรี ออยล์KF-OIL-33.28-29.95-9.86-16.69
5ไทยพาณิชย์ออยล์SCBOIL-35.72-30.42-5.56-14.28
6เค ออยล์K-OIL-35.87-30.96-6.21-14.31
7ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์TISCOOIL-36.12-31.80-6.98-15.04
8เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์I-OIL-63.06-60.99-23.12-25.54
9เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ 5 ซีรี่ส์ 2I-OIL5S2-63.10-61.28-25.22--
10ทิสโก้ ยูเอส ออยล์TUSOIL-71.90-70.34-29.46--

Foreign Investment Miscellaneou_June 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เคแทม เวิลด์ โกลด์ แอนด์ เพรเชียส เอคควิตี้KT-PRECIOUS19.9141.906.568.32
2ธนชาตอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ แน็ชเชอรัล รีซอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์T-INFRA1.839.225.204.04
3ธนชาต โกลบอล เอ็นเนอร์จี ฟันด์T-GlobalEnergy-1.695.461.97-1.87
4ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y1UDBC3Y11.935.41----
5กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ตKF-GLS9.684.362.11--
6ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y2UDBC3Y22.874.24----
7เค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยK-GPE19A-UI0.99-1.45----
8เคแทม เวิลด์ อะกริคัลเจอร์ ฟันด์KT-AGRI-7.27-5.40-4.42-4.76
9แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยASP-LEGACY-UI-9.78-7.08----
10ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตี้UOBSC-12.01-15.64-10.13-11.01

 

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 มิ.ย. 2563

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 มิ.ย. 2563

10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 มิ.ย. 2563

ขอบคุณข้อมูลจาก