10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 มิ.ย. 2563

10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 มิ.ย. 2563

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Mid Long Term Bond_June 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพKFLTGOVRMF1.904.943.202.48
2ไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการเลี้ยงชีพSCBRM20.413.092.071.80
3กรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อการเลี้ยงชีพRMF31.283.081.651.49
4กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFAFIXRMF0.193.01----
5กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพKFMTFIRMF0.512.542.111.92
6กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ ชนิดสะสมมูลค่าKFAFIX-A0.272.512.51--
7กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผลKFMTFI-D0.502.432.041.82
8กรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพRMF20.462.401.651.66
9เค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพKGBRMF0.472.331.891.86
10กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์KFSMUL0.122.272.132.03

Short Term Bond_June 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปีKTFIX-1Y3Y1.013.062.242.06
2กรุงไทยตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนสถาบันKTFIXPLUS-I0.893.022.17--
3กรุงไทยตราสารหนี้ พลัส ชนิดสะสมมูลค่าKTFIXPLUS-A0.812.912.09--
4กรุงไทยตราสารหนี้ พลัส ชนิดจ่ายเงินปันผลKTFIXPLUS-D0.812.912.092.04
5กรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพKFGOVRMF1.272.661.711.58
6พรินซิเพิล ตราสารหนี้PRINCIPAL FI0.742.602.502.54
7แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพLHGOVRMF1.352.571.401.11
8ภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพPHATRA INRMF0.372.472.292.01
9ภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิด FPHATRA ACT FIXED-F0.322.46----
10พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มPRINCIPAL iFIXED-C0.392.462.102.04

Money Market_June 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มPRINCIPAL iDAILY-C0.341.851.361.33
2ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคลTCMF-I0.541.37----
3ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอยTCMFENJOY0.521.321.351.42
4เค ตราสารหนี้ระยะสั้นK-SF0.411.221.211.29
5พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนสถาบันPRINCIPAL iDAILY-I0.391.19----
6เอ็มเอฟซีตราสารหนี้ระยะสั้นMMM0.451.191.131.18
7ธนชาตบริหารเงินT-CASH0.441.141.151.18
8เค บริหารเงินK-CASH0.401.141.191.23
9ภัทร มันนี่ โพสิทีฟPHATRA MP0.391.111.161.21
10ทาลิส ตลาดเงินTLMMF0.401.111.18--

Global Bond_June 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์KF-TRB5.276.822.892.81
2เคแทม เวิลด์ คอปเปอร์เรท บอนด์ ฟันด์KT-WCORP3.205.663.233.33
3ภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์PHATRA G-UBOND-H3.675.15----
4ภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์เฮดจ์ ชนิด FPHATRA G-UBOND-H -F3.675.15----
5ไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด์SCBGLOB4.734.682.252.32
6เคแทม เวิลด์ บอนด์ ฟันด์KT-BOND3.984.582.710.36
7ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติUDB-A3.284.52----
8ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติUDB-N3.284.52----
9เคแทม เวิลด์ บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-BOND RMF3.614.222.750.37
10ทหารไทย Global Bond FundTMBGF2.793.872.900.89

Emerging Market Bond_June 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่SCBEMBOND0.583.722.802.74
2ทีเอ็มบี Asian BondTMBASIAB0.382.161.80--
3ตราสารหนี้เอเชียASIA-B-0.541.611.942.66
4เค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์K-APB-3.95-0.61----
5เอเชี่ยน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผลADR-D-1.49-1.27-0.440.16
6ทีเอ็มบี Emerging BondTMBEBF-4.69-3.470.35--
7อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟันด์AEOB-6.61-4.56-0.942.01
8กรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์KF-ELI-9.85-6.59-2.03-0.42

 

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 มิ.ย. 2563

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 มิ.ย. 2563

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 มิ.ย. 2563

ขอบคุณข้อมูลจาก