10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 มิ.ย. 2563

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 มิ.ย. 2563

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Equity Large-Cap_June 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30SCBLT1-10.17-10.940.270.70
2แอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพASP-ERF-6.91-11.06-1.88-0.05
3แอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไรชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีASP-GLTF-T-10.56-12.82-2.23-0.80
4เค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพKTHAICGRMF-9.50-12.85----
5ทิสโก้ หุ้นไทย Well-beingTISCOWB-5.17-13.49----
6เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTFK70LTF-C(L)-8.42-13.61-1.400.38
7เคเอ เอควิตี้KAEQ-10.93-14.010.913.13
8กรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30 ชนิด LTFKTLF70/30-L-9.56-14.21-1.91-0.30
9พรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล TPRINCIPAL 70LTFD-T-9.73-14.86-3.270.49
10แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่าLHSTRATEGY-A-9.98-15.080.37--

Equity Small MidCap_June 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี 
1ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์TSF-4.48-0.268.346.47
2ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้TISCOMS-0.39-1.43-0.930.80
3ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน B)TMSLTF-B-2.70-3.181.14--
4ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (B)TMSRMF-B-2.62-3.400.71--
5ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน A)TMSLTF-A-3.00-3.740.58--
6กรุงไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอKT-mai7.75-3.87-7.82--
7ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)TMSRMF-A-2.94-4.020.071.63
8ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน PVDTMSRMF-P-2.94-4.020.07--
9กรุงไทยหุ้น Mid-Small CapKTMSEQ3.29-4.04-5.290.52
10แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ASP-SME-3.43-4.15----

Property Indirect_June 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพLHTPROPRMF-10.02-11.339.58--
2แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดจ่ายเงินปันผลLHPROPINFRA-D-11.08-11.877.87--
3แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้LHTPROP-11.98-12.948.218.95
4เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์MPDIVMF-12.27-13.109.739.64
5เอ็มเอฟซี สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพM-PROP RMF-13.61-14.019.12--
6วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์ONEPROP-D-14.39-14.133.964.48
7แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ILHPROP-I-13.50-14.877.64--
8ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิลT-PropInfraFlex-14.80-15.166.29--
9เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์M-Property-14.79-15.359.999.75
10วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ONE-PROP-15.82-16.296.517.16

Aggressive Allocation_June 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทีซีเอ็ม พลทรัพย์TCMCSF4.064.426.614.78
2กรุงไทยสุขใจ ชนิดสะสมมูลค่าKTSUK-A0.481.84----
3กรุงไทยสุขใจ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)KTSUK-D0.481.82----
4ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์TISCOAGF-2.031.497.616.00
5เอ็มเอฟซี เฟล็กซิเบิล อินเวสเมนท์M-FLEX-1.270.53-7.64-6.59
6ไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส ชนิดสะสมมูลค่าSCBMPLUSA-1.98-0.431.62--
7กรุงไทยศรีสิริ ชนิดสะสมมูลค่าKTSRI-A-1.43-0.76----
8ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัสSCBPLUS-2.16-0.793.24--
9กรุงไทยศรีสิริ ชนิดจ่ายเงินปันผลKTSRI-D-1.44-0.85----
10พรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์PRINCIPAL SIF-4.47-2.344.49--

Moderate Allocation_June 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4SCBSMART4-3.83-1.382.842.36
2บีแคป โกลบอล เวลท์ 50BCAP-GW50-2.18-1.54----
3เค ฟิต แอลโลเคชั่น MK-FITM-0.78-3.00----
4กรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKTWP-A-3.55-4.190.08--
5บีแคป โกลบอล เวลท์ 75BCAP-GW75-4.86-4.40----
6เค ไลฟ์สไตล์ 2520K-2520-4.35-5.19-0.311.53
7เค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพKBLRMF-4.60-5.74-0.710.03
8ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพTINRMF-P-5.05-5.84----
9ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปTINRMF-A-5.05-5.84----
10ทิสโก้ อินคัม พลัส ชนิดสะสมผลตอบแทนTINC-A-5.08-5.95----

Conservative Allocation_June 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 1 ปี3 ปี 5 ปี  
1บีแคป โกลบอล เวลท์ 10BCAP-GW100.050.54----
2กรุงศรีมิกซ์ 2TMKFMX2TM-0.78-0.340.700.89
3บีแคป โกลบอล เวลท์ 25BCAP-GW25-0.91-0.49----
4เค ฟิต แอลโลเคชั่น SK-FITS-0.41-0.69----
5เค ไลฟ์สไตล์ 2500K-2500-1.17-0.880.761.23
6ภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-LightPHATRA SG-AA Light-1.81-1.30----
7ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัมTCINC-2.10-1.50----
8ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3SCBSMART3-3.12-1.622.002.01
9กองทุนผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณB-SENIOR-1.64-1.951.192.76
10กองทุนผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตร้าB-SENIOR-X-2.14-1.97----

 

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 มิ.ย. 2563

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 มิ.ย. 2563

10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 มิ.ย. 2563

ขอบคุณข้อมูลจาก