“บลจ.ทหารไทย” ขยายเวลา 90 วัน ชำระบัญชีปิด 4 กองทุนตราสารหนี้

HoonSmart.com>> บลจ.ทหารไทย ขยายเวลาชำระบัญชีปิด 4 กองทุนตราสารหนี้ “ธนไพศาล-ธนพลัส-ธนเพิ่มพูน-ธนไพบูลย์” ออกไปอีก 90 วัน หวังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน แจงเหตุสถานการณ์ตราสารหนี้ยังไม่ปกติ ชี้เร่งขายอาจขาดทุนสูง เผยทรัพย์สินรอขายประมาณ 45-64% ของทรัพย์สินทั้งหมด หลังทยอยจ่ายเงินคืนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วกว่า 34-55% ของพอร์ต

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ทหารไทย (TMBAM eastspring) แจ้งไปยังผู้ถือหน่วยลงทุน 4 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล (TMBBF) กองทุนเปิดทหารไทย ธนพลัส (TMBTHANAPLUS) กองทุนเปิดทหารไทย ธนเพิ่มพูน (TMBUSB) และกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย์ (TMBABF) ถึงแนวทางการจัดการชำระบัญชีปิดกองทุนว่า ได้ขยายระยะเวลาชำระบัญชีไปอีก 90 วัน เพื่อให้บลจ.ทหารไทย สามารถขายสินทรัพย์ในราคาที่คิดว่าเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เนื่องจากสถานการณ์ตราสารหนี้ในปัจจุบันยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติและมูลค่าทรัพย์สินในกองทุนมีปริมาณที่่มากกว่าตลาดรองรับได้ในเวลาอันสั้น หากเร่งขายจะเกิดการขายในราคาที่ขาดทุนสูง

ทั้งนี้ บลจ.ทหารไทย ได้คำนึงถึงระยะเวลาที่ลูกค้าจะได้รับเงินคืนเร็วที่สุด จึงจะพยายามอย่างสุดความสามารถในการชำระบัญชีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและดีที่สุดสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม โดยแนวทางการชำระบัญชีในช่วงขยายระยะเวลา 90 วัน จะขึ้นอยู่กับสภาพคล่องสินทรัพย์ที่อยู่ในพอร์ต ซึ่งจะยายามอย่างดีที่สุดที่จะให้ขายให้ได้ในราคาที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

อย่างไรก็ตามในระยะเวลา 90 วันที่ผ่านมา การชำระบัญชีทั้ง 4 กองทุน สามารถจะชำระบัญชีได้ถึง 30,866 ล้านบาท จากต้นทุน 30,590 ล้านบาท ซึ่งมีส่วนเกินต้นทุนโดยรวมประมาณ 0.90%

สำหรับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) ประมาณการขายสินทรัพย์คงเหลือ ณ วันที่ 26 มิ.ย.2563 พบว่า เมื่อนำมูลค่าสินทรัพย์คงเหลือในพอร์ต รวมกับจำนวนเงินที่จ่ายคืนไปมี 3 กองทุนที่มีผลตอบแทนเป็นบวก ได้แก่ กองทุนเปิดทหารไทย ธนพลัส +0.03% กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล +0.41% กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย์ (TMBABF) +0.43% ขณะที่กองทุนเปิดทหารไทย ธนเพิ่มพูน -0.49% นับตั้งแต่ปิด 4 กองทุน เมื่อวันที่ 24-25 มี.ค.2563

ทั้งนี้ บลจ.ทหารไทย เตรียมแถลงข่าวในรายละเอียดช่วงบ่ายวันที่ 2 ก.ค.นี้